Dnia 26 października 2018 roku o godz. 18:00 w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku, ul. Mickiewicza 65 odbędzie się spotkanie informacyjne nt. Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Program ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Polega na dofinansowaniu termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wymianie źródła ciepła – dotacja do 90% kosztów kwalifikowanych. Intensywność dofinansowania uzależniona jest od dochodu na członka gospodarstwa domowego.