2 TIR-y wypełnione odzieżą i meblami z Niemiec i Holandii dotarły przed świętami do gminy Leżajsk. W styczniu dary zostaną rozdysponowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wśród ubogich mieszkańców.

Odzież i meble, chociaż używane są w dobrym stanie, uzyskano je dzięki pomocy organizacji charytatywnych i kościoła w Niemczech i Holandii. Podobne dary rozdzielano też w poprzednich latach, ale w tym roku po raz pierwszy w transporcie pojawiły się meble.

Wójt gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko podkreśla, że mieszkańcy gminy otrzymują dużą pomoc społeczną. Oprócz zapomóg finansowych są to także dary rzeczowe. W tym roku na 1 mieszkańca przypadło średnio 40 kilogramów żywności. Nie brak jednak głosów, że pomoc nie zawsze trafia do najbardziej potrzebujących, dlatego ta sprawa będzie pod szczególnym nadzorem. Chodzi o wyeliminowanie przypadków nadużyć w wykazywaniu dochodów upoważniających do otrzymywania darów.

ź: Radio Leżajsk