Za nami pierwsza w historii Leżajska debata kandydatów na urząd burmistrza miasta. Przybyło pięciu z sześciu kandydatów: Andrzej Chmura, Jan Kula, Stanisław Lemiech, Mieczysław Szpila oraz Marek Śliż. Niestety Piotr Urban odmówił uczestnictwa w spotkaniu.

Debata miała na celu prezentację kandydatów oraz zapoznanie wyborców z programem każdego z nich. Składała się z czterech części. Pierwszą z nich było przedstawienie ogólne kandydatów. Następnie przybyli odpowiadali na pytania mieszczące się w czterech obszarach tematycznych:

I. Przedsiębiorczość i bezrobocie.

II. Budownictwo i infrastruktura.

III. Szkolnictwo i edukacja.

IV. Kultura, sport, rekreacja.

Kolejną częścią były pytania od publiczności. Przybyli wyborcy mogli anonimowo na kartce zadać pytanie kandydatowi. Kartki te po zebraniu przekazane zostały ,,mężom zaufania”(kandydaci wytypowali ich przed debatą, każdy jednego), a ci z wszystkich pytań wybrali trzy, z którymi potencjalni burmistrzowie musieli się zmierzyć. Na zakończenie każdy z kandydatów dysponował czasem 3 minut na podsumowanie debaty.

Obrady te zorganizowało Stowarzyszenie Młodych Demokratów, na czele z Michałem Solarzem i Bartoszem Wysockim. Głównym prowadzącym był Marcin Deręgowski, który dbał o porządek wcześniej ustalonego porządku spotkania oraz pilnował czasu, jaki każdy z kandydatów miał do wykorzystania.

Najlepszą z kampanii jest kampania słowna, dlatego też debata spotkała się z pozytywnym odbiorem. Dzięki niej przybyli mogli posłuchać co kandydaci mają im do przedstawienia. Ulotki, plakaty i banery to nie wszystko, ważne jest również zaangażowanie i bezpośredni kontakt z wyborcami. Pięciu z sześciu kandydatów wykazało się aktywnością przybywając na debatę. Który z nich przekonał do siebie mieszkańców i zyskał zaufanie, okaże się już wkrótce.

 

Autor: Paulina Usowska