Debatowali o melioracji

  212
  0

  We wtorek 29 stycznia br. w Urzędzie Gminy miało miejsce Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Grodzisku Dolnym. Głównym celem spotkania było omówienie działań związanych z wykonaniem robót w 2012 roku, rozliczeniem tych prac, udzieleniem absolutorium zarządowi spółki i zaplanowaniem robót na rok bieżący 2013.

  Celem nadrzędnym spółki jest utrzymanie i eksploatacja istniejących urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Grodzisko Dolne. W roku 2012 na stanie spółki znajdowało się 23,7 km rowów melioracyjnych i ok. 44 ha gruntów zdrenowanych, na które to prace w roku ubiegłym wydatkowano ponad 21 tys. zł. Największym zakresem robót, które przeprowadzono, była konserwacja rowów melioracyjnych wykonana na łącznej długości 3,76 km. W ramach prac wykonano konserwację gruntową, polegającą na wykoszenie skarp i odmulenie dna rowu na dł. 3,46 km, wyczyszczeniu przepustów oraz oczyszczeniu sączków drenarskich na powierzchni ponad 40 ha.

  Mimo ciągłych powyższych prac, istniejące potrzeby w zakresie prac melioracyjnych zwłaszcza na rowach przewyższają możliwości finansowe spółki, dlatego tak ważne jest terminowe i regularne wpłacanie składek członkowskich, które nadal nie są podwyższane i wynoszą 25 zł. z 1 ha gruntów zmeliorowanych.

  W 2012 roku łącznie członkowie na rzecz spółki wpłacili kwotę w wysokości 7 852 zł. Przy tej niezbyt wysokiej kwocie zebranej ze składek, bardzo duże znaczenie odegrały środki przekazane spółce w formie dofinansowania przez Wójta Gminy Grodzisko Dolne w wysokości 8 tys. zł. i przez Urząd Marszałkowski i Urząd Wojewódzki.

  Na powyższym zgromadzeniu zebrani przedstawiciele Gminnej Spółki Wodnej po wnikliwej analizie i dyskusji przyjęli plan robót na rok 2013, który zakłada kontynuowanie prac na rowach melioracyjnych na długości 2,3 km, z czego na dł. 1,9 km wykonana zostanie konserwacja gruntowa, polegająca na wykoszeniu skarp rowów, odkrzaczeniu, odmuleniu dna i oczyszczeniu przepustów i na dł. 0,4 km konserwacja bieżąca.

  Prace konserwatorskie wykonane zostaną na rowach G-5 i G-5a w sołectwie Grodzisko Dolne, na rowie G-1 w sołectwie Grodzisko Nowe (od kościoła w kierunku tzw. Ług) oraz na rowie L-1 w sołectwie Laszczyny i Chodaczów.

  Planuje się, że prace wykonane zostaną na łączną kwotę w wysokości 12 641,00 zł, które w imieniu Gminnej Spółki Wodnej w Grodzisku Dolnym już od lat wykonuje Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Leżajsku, zatrudniając przeważnie pracowników sezonowych z terenu naszej gminy.

  ź: Grodzisko Dolne

  Poprzedni artykułFilia Środowiskowego Domu Samopomocy w Podlesiu zaprasza na „Dni Otwarte”
  Następny artykułPijany kierowca uderzył w drzewo