W połowie lipca br. PGK Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym zakończyło rozbiórkę skrzydła budynku starej szkoły w Wólce Grodziskiej. Rozbiórka ta związana jest z inwestycją prowadzoną przez gminę Grodzisko Dolne, mającą na celu budowę przepustu rurowego typu TUBISIDER na potoku „Grodziszczanka” wraz z drogą dojazdową do drogi tzw. Szkolnej i budynku nowej szkoły.

Nowa trasa zaprojektowana została na odcinku od drogi powiatowej nr 1266R Biedaczów- Grodzisko Górne do istniejącej drogi gminnej. W rejonie skrzyżowania z drogą powiatową trasa przekracza potok Grodziszczanka. Zakres inwestycji obejmuje m.in. budowę nowej nawierzchni asfaltowej o dł. 187 metrów i szer. 5 metrów. Po prawej stronie drogi zostanie ułożony chodnik o dł. 64mb oraz kanalizacja deszczowa. Droga zostanie odpowiednio znakowana. Na przepuście będą zamontowane bariery ochronne, a w jego obrębie umocni się skarpę i dno potoku.

Łączny koszt zadania wynosi 340 tys. zł, a termin zakończenia inwestycji przewidziano na dzień 31.10.2015r. Inwestycja ta zostanie sfinansowana w wysokości 50% wartości ofertowej zadania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II Etap – Bezpieczeństwo – Dostępność-Rozwój. Pozostałe 50 % zostanie uzupełnione z budżetu gminy.

ź: Grodzisko Dolne