Dobry Start!

  253
  0

  Zapraszamy do korzystania z usług informacyjnych biura krajowego oraz usług doradczych ekspertów w ramach projektu. Doradztwo może mieć formę telefoniczną, mailową lub spotkania twarzą w twarz. W celu umówienia doradztwa lub pozyskania informacji, prosimy o kontakt z doradcą (dane teleadresowa na stronie kontakt) lub z biurem krajowego centrum projektu pod numerem telefonu: 22 826 28 84 lub pod adresem email: dobry.start@faow.org.pl

  O projekcie

  Wszelkie nowości dostępne na stronach biur regionalnych i stronie głównej projektu. Zapraszamy na stronę “KONTAKT” gdzie mogą Państwo znaleźć informacje jak można skontaktować się z pracownikami biur i ekspertami!

  Projekt „Dobry strat – Centra wspierania i informacji organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich” jest projektem skierowanym do przedstawicieli organizacji pozarządowych realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego
  Głównym celem projektu jest stworzenie metodologii wspierania aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich, upowszechnienie dobrych praktyk oraz zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych.
  Cele szczegółowe to:

  • uświadomienie korzyści wynikających ze współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych,
  • identyfikacja i upowszechnienie wiedzy o dobrych praktykach współpracy obu sektorów,
  • stworzenie profesjonalnego systemu wsparcia wiejskich organizacji pozarządowych, opierającego się na regionalnych centrach informacji,
  • udzielanie szczegółowych informacji i porad dotyczących zakładania, funkcjonowania oraz rozwoju organizacji pozarządowych.

  Działania realizowane w projekcie

  • stworzenie sieci sprawnie funkcjonujących, profesjonalnych centrów wspierania i informacji wiejskich organizacji pozarządowych,
  • uruchomienie interaktywnej platformy, w ramach której prowadzone będą kursy e-learningowe. Platforma ma również służyć, jako punkt ustawicznego doradztwa oraz jako baza dobrych praktyk,
  • wsparcie informacyjne, doradcze i edukacyjne wiejskich organizacji pozarządowych, poprzez wzmocnienie ich działalności, zwiększenie liczby członków i sprawniejsze funkcjonowanie we własnym otoczeniu,
  • identyfikację i popularyzację dobrych praktyk w tym zakresie,
  • konsultacje społeczne na poziomie regionalnym i lokalnym,
  • dyskusje z ekspertami i porady on-line.

  Czas trwania projektu: listopad 2011 – lipiec 2014

  Źródło: ds.org.pl

  Poprzedni artykułComenius 2012 ,,Wanderung’’
  Następny artykułTargi Pracy w Leżajsku