W celu poprawy jakości powietrza, Burmistrz Leżajska podjął decyzję o przystąpieniu miasta do programu dofinansowującego wymianę kotłów.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Leżajska zainteresowanych wymianą dotychczasowych źródeł ciepła na ekologiczne kotły spalające biomasę lub kotły gazowe na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 22 lipca 2018 r., godz. 14:00 w Miejskim Centrum Kultury.

Dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów zakupu i montażu kotłów ekologicznych możliwe będzie po pozytywnej ocenie wniosku miasta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim (tel. 17 242 73 33 wew. 140).