Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju przypomina, że rolnik, jego małżonek lub domownik zamieszkały w województwie podkarpackim ma jeszcze możliwość uzyskania dotacji na podjęcie lub dofinansowanie istniejącej pozarolniczej działalności gospodarczej; kwota wsparcia może wynieść nawet 100 000 zł.

Celem uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych w Punkcie Konsultacyjnym LSR w Leżajsku (codziennie), w Przeworsku (środy) i Łańcucie (wtorki).

Ź: LSR