4 stycznia w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie odbyło się wręczenie aktów powołania do Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych. Odebrało je 42 dyrektorów z całego kraju. W tym gronie znalazła się Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku Halina Samko, która wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu Adamem Tomaszewskim reprezentuje w Radzie rzeszowskie Kuratorium Oświaty.

Rada Dyrektorów Szkół Zawodowych ma na celu wspierać Ministra Edukacji Narodowej i Kuratorów Oświaty w zakresie wypracowania oraz konsultowania nowych rozwiązań dotyczących systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce. Do jej głównych zadań należy m.in.: tworzenie rozwiązań organizacyjno-prawnych, organizowanie konsultacji nowych rozwiązań w środowisku dyrektorów szkół i pracodawców, organizowanie i wspieranie działań informacyjno-promocyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, w szczególności w środowisku pracodawców.

ź: Starostwo Leżajsk