DZIAŁAJ LOKALNIE VIII – OGŁASZAMY KOLEJNY KONKURS GRANTOWY

  171
  0

  Do 27 maja 2013 r. Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku przyjmuje wnioski o dotacje w ramach VIII edycji programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prowadzonego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

  W tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

  W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
  – zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  – wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  – mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  – przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  – będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  – będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

  Maksymalna kwota dotacji – 6 tys. zł.

  Program adresowany jest do:
  – organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (tj. fundacji, stowarzyszeń, oddziałów Caritas zarejestrowanych w KRS lub klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych (działających na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej i w oparciu o ustawę prawo o stowarzyszeniach, zgodnie
  z Art. 4. ustawy o POT) oraz związków stowarzyszeń. Do konkursu nie mogą aplikować organizacje w likwidacji.
  – grup nieformalnych (w tym także oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, Lokalne Grupy Działania. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
  – grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL (definicja w Regulaminie programu)

  Ponadto siedziba tych organizacji znajduje się w powiatach leżajskim, łańcuckim, przeworskim lub niżańskim, a działania zaplanowane w projekcie zostaną zrealizowane na terenie gminy znajdującej się na terenie ww. powiatów.

  W tym roku wnioski o dotację w ramach programu Działaj Lokalnie nie są wymagane w wersji papierowej. Należy je złożyć za pośrednictwem generatora wniosków (zalecane) lub w przesłać mailem na adres fundacja@lsr.pl. Przed rozpoczęciem pracy nad wnioskiem uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zapisami regulaminu oraz dołączonymi do niego najczęściej zadawanymi pytaniami. Informacje na temat programu otrzymać można w siedzibie Fundacji Fundusz Lokalny w Leżajsku, a także pod numerem telefonu 17 242 79 08.

  Zainteresowanych udziałem w programie zapraszamy na spotkania informacyjne. Poniżej ich harmonogram.

  ŁAŃCUT
  8 maja 2013 r. (środa), godz. 13.00, siedziba Starostwa Powiatowego w Łańcucie
  ul. Mickiewicza 2, (sala konferencyjna, I piętro).

  PRZEWORSK
  9 maja 2013 r. (czwartek), godz. 13.00, siedziba Starostwa Powiatowego w Przeworsku
  ul. Jagiellońska 10 (sala konferencyjna).

  LEŻAJSK
  10 maja 2013 r. (piątek), godz. 15.30, siedziba Fundacji Fundusz Lokalny w Leżajsku
  ul. Targowa 9, (sala nr 2, parter). Należy potwierdzić udział w spotkaniu do godz. 12.00 9 maja 2013 r. E-mail: fundacja@lsr.pl

  NISKO
  13 maja 2013 r. (poniedziałek), godz. 13.00, siedziba Starostwa Powiatowego w Nisku
  ul. Pl. Wolności 2.

  Dokumentacja konkursowa do pobrania na www.fundacja.lsr.pl

  ź: Starostwo Leżajskie

  Poprzedni artykułZ roku na rok, coraz lepiej.
  Następny artykułBudzyń 2013