W lutym Fundacja Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju zakończyła realizację kolejnej edycji programu grantowego Działaj Lokalnie Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program ten pozwala mieszkańcom małych miejscowości pozyskiwać fundusze na działania służące wspólnemu dobru. Do dnia dzisiejszego w ramach kilkunastu edycji programu Działaj Lokalnie przekazaliśmy lokalnej społeczności ponad 0,5 mln. złotych wspierając realizację  ponad 155 przedsięwzięć. W ramach ostatniej edycji programu dotacje na realizację projektów trafiły m.in. do 2 organizacji pozarządowych z Powiatu Leżajskiego.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sarzyna zatroszczyło się o bezpieczeństwo mieszkańców. W ramach projektu „Bezpieczni w świecie – bezpieczni w necie” powstało Miasteczko Ruchu Drogowego, odbyły się warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy, spotkania ze strażakami dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, spotkania z policjantami  poświęcone bezpiecznemu zachowaniu się w ruchu drogowym, a także zajęcia z pedagogiem z zakresu bezpieczeństwa w Internecie. Dzieci i młodzież mogły sprawdzić swoją wiedzę w Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska zrealizowało projekt „Turki idą”. Głównym celem tego przedsięwzięcia było przygotowanie tradycyjnych nakryć głowy dla członków Wielkanocnej Straży Grobowej. W ramach projektu odbyły się m.in. warsztaty wyrobu czapek dla Turków i bukietów konwalii zdobiących te czapki. W zajęciach uczestniczyli zarówno dorośli jak i młodzi mieszkańcy miejscowości. Zebrano zdjęcia oraz informacje na temat grup Turków ich dowódców, które umieszczono w „Kronice Turki z Wólki Grodziskiej”  a także na stronie internetowej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie.

Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku