Energia wiatrowa – za i przeciw

  235
  0

  Wiele osób zadaje sobie pytanie czym są wiatraki i jaki jest sens stawiania tych urządzeń. Inwestorzy i osoby zainteresowane rozwojem energii wiatrowej podają szereg argumentów za ich budową, sprzyja im także moda na ekologiczne rozwiązania.

  Droga do budowy farmy jest jednakże bardzo długa i obwarowana koniecznością spełnienia odpowiednich warunków. Jednym z najważniejszych jest posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością, czyli wybranym przez inwestora na podstawie badań terenem. Oprócz prawa do własności czy użytkowania wieczystego możliwa jest dzierżawa, użytkowanie, służebność gruntowa bądź tzw. służebność przesyłu.

  Chociaż elektrowni wiatrowych nie zalicza się do inwestycji szczególnie szko547liwych oraz mogących pogorszyć stan środowiska organ nadzoru budowlanego może żądać sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko. Konieczne jest także uzyskanie decyzji środowiskowej. O przeznaczeniu każdego obszaru decyduje zapis w miejscowymplanie zagospodarowania przestrzennego, który jest ustalany i zatwierdzany przez władze lokalne.

  Większość terenów znajdujących rozsię na obszarach niezurbanizowanych posiada przeznaczenie rolnicze. Ich wykorzystanie jako ewentualnych miejsc posadowienia turbin lub parku wiatrowego jest możliwe, o ile zostanie zmieniony stosowny zapis w planie.

  Jest to procedura formalno-prawna, składająca się z kilku etapów i trwająca długo, a jej koszt ponosi gmina. Przygotowaniem projektu zmiany zajmuje się projektant posiadający uprawnienia projektowe w planowaniu przestrzennym.

  To jednak jeszcze nie koniec, pozostaje bowiem uzyskanie warunków przyłączenia i umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, pozwoleniena budowę oraz uzyskanie koncesji.

  Ekspansja energetyki wiatrowej napotyka często opór części społeczności lokalnych, które nie zgadzają się na znaczne uciwoliwości, na które są narażeni w związku z rozwojem tej gałęzi przemysłu.

  Eksperci – specjaliści badający wpływ turbin wiatrowych zwracają uwagę na potrzebę prowadzenia bardziej dokładnych badań w tym zakresie

  ź: Powiat Leżajski

  Poprzedni artykułSzwajcarsko – Polskie projekty w Muzeum Ziemi Leżajskiej.
  Następny artykułUstalono sprawcę uszkodzenia dwóch samochodów