Od 29 stycznia do 2 lutego br. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym gimnazjaliści z klas II i III uczestniczyli w zajęciach i wyjazdach odbywających się w ramach projektu pt. „Ferie z ekonomią” realizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Jego celem było dostarczenie nowej wiedzy ekonomicznej, aby w dorosłym życiu dobrze zarządzać swoimi zarobkami i znać sposoby zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W ciągu pięciu dni młodzież opanowała wiele nowych zagadnień i pojęć dzięki nabytej wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim, wykonując konkretne zadania. Zajęcia związane z ekonomią prowadziła studentka Politechniki Lubelskiej pani Aleksandra Garnuszek oraz pan Waldemar Dec. To oni organizowali różnorodne ćwiczenia i zabawy, które ułatwiły przyswojenie nowej wiedzy i wiadomości.

31 stycznia na zajęcia przybył pan Dariusz Danilewicz – główny koordynator do spraw merytorycznych oraz jeden z pomysłodawców projektu. Przyglądając się poczynaniom grodziskiej młodzieży oceniał efekty ich pracy.

Aby pomóc zrozumieć zagadnienia związane z ekonomią, zorganizowano 2 wyjazdy. Najpierw udano się do Banku Pekao w Leżajsku, w którym podczas wykładu jednej z pracownic omówiono rozwój technologii używanej powszechnie w placówkach banków w Polsce. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o sposobach nowoczesnej mobilnej bankowości, polegającej głównie na szybkim dostępie do konta i płaceniu za pomocą telefonu komórkowego.

Druga wizyta miała miejsce w pobliskiej Pracowni Rzemiosł Artystycznych, prowadzonej przez pana Stanisława Stopyrę. W zakładzie wysłuchano historii firmy i aspektów związanych z zarządzaniem własną firmą. Cała grupa była pod wrażeniem talentu pracowników zakładu i efektów ich pracy.

Na zakończenie pięciodniowej przygody z ekonomią, każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom, a najbardziej zaangażowani nagrody.

Usatysfakcjonowani efektami kreatywnych zajęć uczniowie podjęli kolejne wyzwanie. Biorą udział w konkursie na najlepszy blog, prowadzony przez uczniów oraz konkursie polegającym na opracowaniu najciekawszego biznes-planu, którego główną nagrodą jest dwudniowa wycieczka do Warszawy.