Muzeum Ziemi Leżajskiej po raz kolejny wystąpiło w roli koordynatora 19. Akcji Polacy Rodakom. 5 grudnia 2018 r. w siedzibie Muzeum odbył się uroczysty finał akcji. Kilka ton żywności zebranych podczas wydarzenia trafi do wielu Polaków z przedwojennych polskich województw. Głównie do mieszkańców m.in. Mińska, Brześcia, Łucka, Lwowa, Tarnopola, Drohobycza, a także Sambora, Gródka Jagiellońskiego, Rohatyna, Bóbrki.
Pomoc dotrze w szczególności do najbardziej potrzebujących polskich rodzin, parafii, stowarzyszeń oraz organizacji, w tym: harcerzy, strzelców i wielu innych. Na podstawie danych z polskich placówek dyplomatycznych oraz osób, parafii czy organizacji, tworzone są listy z adresami naszych rodaków, którym przekazywana jest pomoc.
W zbiórce oraz pakowaniu darów pomagali m.in.: leżajscy Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2035 oraz uczniowie z klas pożarniczych z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku, Uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku, leżajscy harcerze, Młodzież Wszechpolska oraz młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Leżajska, a także powiatu leżajskiego.
Wszystkim darczyńcom, organizacjom społecznym, szkołom, instytucjom, urzędom oraz firmom Muzeum składa gorące i serdecznie podziękowania za włączenie się w tą potrzebną i niezwykle ważną akcję charytatywną.
Organizatorzy szczególnie dziękują Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Leżajsku za współorganizację tego wydarzenia, firmie Smak Eko Górno oraz Posłowi na Sejm RP Mieczysławowi Miazdze za organizację transportu z Leżajska do Lublina, pracownikowi Biura Poselskiego Posła Mieczysława Miazgi Marcie Stasiowskiej, hurtowni owocowo-warzywnej Lobo z Leżajska oraz restauracji Dębnianka za produkty niezbędne do przyrządzenia regeneracyjnego posiłku.
MZL