Święta Bożego Narodzenia są przepięknym czasem, który możemy spędzić w gronie rodzinnym ale też czasem wielu przemyśleń dotyczących naszej wiary. Przytaczane wielokrotnie w tym okresie historie związane z pojawieniem się na świecie małego Jezusa i losy Jego rodziny skłaniają do wielu refleksji. Niewątpliwie jest to wielka tajemnica wiary, która jest indywidualną kwestią każdego z nas, jednak są pewne elementy przybliżające nas do tego świętego wydarzenia dającego początek chrześcijaństwu.

Już wkrótce cząstka Betlejem pojawi się w grodziskiej parafii. Pod jaką postacią? Otóż w maju trafi tu już na stałe relikwiarz, w którym oprócz relikwii wielu świętych żyjących w pierwszych wiekach, znajduje się także fragment sukni, w którą odziana była Maryja podczas objawienia Anioła oraz w trakcie narodzin Dzieciątka Jezus.

Szata z której pobrany został fragment znajduje się obecnie w jednej z francuskich katedr, 90 kilometrów od Paryża, w miejscowości Chartres. W miejscu tym od lat czczono Maryję jako rodzicielkę Syna Bożego, przez co w roku 876 cesarz Imperium rzymskiego Karol Wielki podarował świątyni szatę Maryi. Katedra ta jest corocznie odwiedzana przez tysiące pielgrzymów, którzy poprzez wstawiennictwo Matki Bożej wypraszają łaski dla swoich rodzin.

Relikwiarz, który trafi wkrótce do Kościoła pw. Świętej Barbary i Anny w Grodzisku Dolnym, przybliży nas niewątpliwie do tej wielkiej tajemnicy Narodzin Jezusa a także sprawi, iż będziemy mieć tu na miejscu małe Betlejem.

tekst alternatywny