Celem tego wydarzenia kulturalnego jest podtrzymywanie tradycji lokalnych związanych w dziedzictwem kulinarnym regionu.

Impreza ma również za zadanie umożliwić organizacjom kobiecym z terenu powiatu leżajskiego wymianę doświadczeń, nawiązanie ściślejszej współpracy, jak również dostarczyć nie tylko swoim członkiniom, ale przede wszystkim licznie zgromadzonej publiczności wielu wrażeń artystycznych, dobrej rozrywki, a miłośnikom potraw regionalnych niezapomnianych doznań smakowych.

Występy zespołów śpiewaczych działających w ramach Kół Gospodyń przeplatane były konkursami kulinarnymi oraz koncertami Zespołu Folklorystycznego „Olszynka” z Biedaczowa oraz kapeli ludowej z Futomy.

Trud włożony w przygotowanie potraw oraz udział w zmaganiach konkursowych nagrodzony został nie tylko wielkimi brawami licznie zgromadzonej publiczności, ale również pamiątkowymi dyplomami i nagrodami fundowanymi przez współorganizatorów imprezy, czyli: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie i Powiat Leżajski oraz stałych sponsorów: Zakłady Chemiczne „Organika Sarzyna” S.A. i Grupę Żywiec S.A. – Browar w Leżajsku. Wielkie podziękowania za pomoc w organizacji imprezy organizatorzy kierują do dyrekcji i pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz zarządu i pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.
BR

 

Ź: Starostwo Powiatowe