W sierpniu odbył się Światowy Finał Turnieju Programowania i Budowy Robotów Botball 2014. Brali w nim udział uczniowie z Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym: Mateusz Joniec, Wojciech Kojder, Jakub Polański, Bartłomiej Majkut. Chłopcy reprezentowali Polskę, chcieli dobrze wywiązać się z powierzonego im zadania, dlatego przez wiele tygodni przygotowywali się do tych zawodów.

Jakie prace musieli wykonać?

Gimnazjaliści mieli obowiązek skonstruować i zaprogramować dwa roboty. Zbudowane maszyny, bez ingerencji z zewnątrz (autonomicznie), wykonywały skomplikowane zadania na specjalnie przygotowanym do tego stole. Roboty musiały zawiesić wieszaki na jednym z trzech drążków, najwięcej punktów można było otrzymać za umieszczenie ich w najwyższym miejscu, trzeba było także pozbierać kolorowe sześciany z półek i przenieść je do oznaczonych tym samym kolorem pojemników. Jednym z trudniejszych zadań było przeniesienie pluszowego Botgaya do wyznaczonego miejsca i postawienie go na granatowym sześcianie, który również musiał być w to miejsce dostarczony. Aby poprawnie wykonać te zadania należało wykorzystać do konstrukcji robotów wiele skomplikowanych sensorów, serwomechanizmów (urządzeń działających podobnie jak silniki, lecz bez możliwości pełnego obrotu piastą), silników, kamer. Podczas turnieju, przy stole, mogły przebywać tylko dwie osoby. Zespół reprezentowali: Mateusz Joniec i Wojciech Kojder.

Lecz roboty i oprogramowanie to nie wszystko, co musieli wykonać uczniowie z Grodziska Górnego. Należało przygotować dokumentację, która zawierała: plan pracy grupy łącznie z podziałem zadań i wariantami rozwiązywania problemów, opis konstrukcji z wyszczególnieniem sposobu dojścia do niej, recenzję kodu źródłowego programu. Wszystko zostało przygotowane w języku angielskim, w tym języku również przedstawiali dokumentację uczniowie: Bartłomiej Majkut i Jakub Polański.

Turniej Botball odbywał się równolegle z innym wydarzeniem – 13 Światową Konferencją Robotyki Edukacyjnej (GCER – Global Conference on Educational Robotics). Podczas niej nauczyciele, pracownicy naukowi oraz uczniowie prezentowali wyniki swoich badań i doświadczeń. Odbywały się dyskusje panelowe. Każdy mógł podzielić się swoim doświadczeniem oraz czerpać z doświadczeń innych.

Co nas zaskoczyło?

Organizacja turnieju, która była przygotowana perfekcyjnie. Nie było żadnych przesunięć godzinowych. Wszystko odbywało się zgodnie z ogłoszonym wcześniej harmonogramem. W przygotowaniu turnieju bali udział wolontariusze, byli to zazwyczaj opiekunowie drużyn zgłoszonych do konkursu. Nauczyciel chcący podjąć współpracę podchodził do stanowiska organizatorów i dostawał zakres obowiązków. Wszystko było przemyślane i dobrze zaplanowane, dlatego uczniowie i ich opiekunowie nie mieli problemu z wykonaniem poszczególnych prac.

Kto przygotował Światowy Finał Botball?

Organizatorem zawodów był KISS Institute for Practical Robotics (Instytut Robotyki Praktycznej KISS). Instytut KISS jest wiodącym dostawcą programów edukacyjnych opartych na programowaniu robotów. W 2014 roku w programie edukacyjnym Botball wzięło udział ponad 356 zespołów z gimnazjów i szkół średnich, studentów i nauczycieli w tym zespoły z Kataru, Australii, Austrii, Chin i Polski. Nazwa KISS jest akronimem: “Keep It Simple, Stupid” co dosłownie oznacza nie komplikuj, głupku. To, co można było zaobserwować podczas turnieju w Los Angeles w 100% jest zgodne z tą sentencją.

Wyjazd do Los Angeles i udział w Światowym Finale Turnieju Botball był dla uczniów z Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym olbrzymim wyróżnieniem, bo reprezentowali swój kraj, województwo i szkołę.

Jakie wrażenia po turnieju?

Grupa odniosła ogromny sukces, bo mimo braku doświadczenia w zawodach Botball załoga z Grodziska Górnego wyprzedziła zespoły z innych krajów, które od lat biorą udział w tym konkursie. Wyróżniono drużynę za wzorowo przygotowaną dokumentację i prezentację w języku angielskim.

Udział w zawodach to także możliwość współpracy z innymi zespołami. Nawiązano kontakty z instytucjami, które mają duże doświadczenie w wykorzystywaniu robotyki w edukacji – między innymi PRIA (Practical Robotics Institut Austria) z Wiednia. Zespół uczniów z ZS w Grodzisku Górnym otrzymał zaproszenie do Wiednia na Europejskie eliminacje Botball 2015 oraz propozycję międzynarodowej wymiany i współpracy.

Należy również zaznaczyć, że udział uczniów Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym w przedsięwzięciach takich jak Światowy Finał Turnieju Botball 2014 byłby bardzo trudny bez wykorzystania funduszy Unijnych. Wyjazd, udział w turnieju i pobyt w Los Angeles został sfinansowany przy współudziale środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Był elementem realizowanego w zespole szkół projektu z komponentem ponadnarodowym PWP EuroBot.

W imieniu dyrekcji oraz uczniów wyjeżdżających na turniej pragniemy serdecznie podziękować sponsorom: Panu Tomaszowi Czop – Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Panu Jackowi Chmura Wójtowi Gminy Grodzisko Dolne, Panu Adrianowi Gdańskiemu -Właścicielowi firmy PRODMAL, Salonowi Play w Leżajsku oraz Pani Magdalenie Słowik – Prezes Zarządu BAL-BUD Sp. z z.o.o.w Łańcucie za sfinansowanie zakupu podzespołów potrzebnych do zbudowania robota.

ź: Grodzisko Dolne