Od lipca obowiązują nowe zasady gospodarki odpadami. Dla mieszkańców oznaczają przede wszystkim wzrost cen za wywóz śmieci. Niektóre samorządy, np. gmina Leżajsk, już pracują nad tym, by podwyżki nie były za bardzo dotkliwe, zwłaszcza dla najuboższych.

Radni dostali projekt uchwały  regulującej zasady udzielania pomocy dla mieszkańców z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym – Proponujemy, aby z pomocy mogły skorzystać osoby pobierające zasiłek stały, rodziny, w których jeden z rodziców jest uprawniony do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, a także rodziny wielodzietne, korzystające ze świadczeń rodzinnych. Gmina będzie tym ludziom dopłacać. – mówi Krzysztof Sobejko, wójt gminy Leżajsk. Czy uchwała wejdzie w życie? Wszystko w rękach wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jeśli te organy nie uchylą przyjętych przez samorząd zasad, to mieszkańcy dowiedzą się, jak można starać się o dopłaty.

– Podjęliśmy szereg działań, aby zmiana systemu była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców gminy. Ludzie bardzo odpowiedzialnie podeszli do formalnych kwestii, tj. złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Potwierdzeniem tego jest znaczący wzrost ilości odebranych surowców wtórnych, co w konsekwencji powoduje zmniejszenie ilości odpadów niesegregowanych – zmieszanych, a stanowi to przecież główny cel systemu. Bardzo cieszymy się, iż podjęte przez nas działania przyniosły oczekiwany efekt  i pozwoliły uniknąć chaosu, jaki można było zaobserwować w innych rejonach Polski – pisze w przesłanym oświadczeniu spółka Stare Miasto Park.

Fot. PIOTR DUBIEL

PRZEDRUK : GŁOS LEŻAJSKAodpady