Gmina Grodzisko Dolne zakupiła nowy sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Grodziska Dolnego „Miasta”.

Specjalistyczny zestaw narzędzi hydraulicznych firmy Holmatro, umożliwiający podejmowanie skutecznych działań na wypadek poważnych awarii, trafił do jednostki we wrześniu. W skład zakupionego zestawu wchodzą:

  • nożyce hydrauliczne ze specjalnie zaprojektowanymi ostrzami do cięcia współczesnych pojazdów,
  • hydrauliczny rozpieracz ramieniowy do ratownictwa drogowego i technicznego o bardzo dużym rozwarciu ramion,
  • hydrauliczny rozpieracz teleskopowy o małej długości początkowej,
  • pompa hydrauliczna, trzystopniowa z mocnym silnikiem benzynowym- o mocy ok. 5,5 KM, umożliwiająca jednoczesne zasilanie dwóch urządzeń w wersji jednowężowej CORE,
  • węże hydrauliczne, (2 sztuki) o długości 10 metrów.

Całkowity koszt narzędzi to 61 128 zł. Zakup sfinansowano z czterech źródeł:

  • z dotacji budżetowej przeznaczonej na realizację zadania publicznego pt.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” – 20 tys. zł.,
  • z dotacji WFOŚiGW w Rzeszowie – 20 tys. zł.,
  • z dotacji MSWiA za pośrednictwem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Oddział Wojewódzki w Rzeszowie – 10 tys. zł.,
  • środki własne gminy Grodzisko Dolne – 11 128 zł.

Zakupione sprzęty są niebagatelnym wzmocnieniem dla działającej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego jednostki OSP „Miasto”. Doposażenie w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt, znacznie poprawi gotowość i skuteczność jednostki w prowadzeniu działań ratowniczo – gaśniczych, a przede wszystkim zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

W dniu dzisiejszym, tj. 6 października br. nastąpiło pierwsze uruchomienie sprzętu przez autoryzowanego przedstawiciela firmy Holmatro.