Rozpoczynamy rewitalizację [FOTO]

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Leżajsku” informujemy, że od dnia 11 maja rozpoczęte zostały prace budowlane na obszarze rynku wraz ze skwerem księdza Stanisława Lubasa oraz przed Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku.

Powiat Leżajski odzyskał środki utracone w wyniku przymusowej restrukturyzacji banku PBS

17 stycznia Bankowy Fundusz Gwarancyjny ogłosił przymusową restrukturyzację Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, w wyniku której w dramatycznej sytuacji postawione zostały 34 samorządy województwa podkarpackiego, tracąc 43% środków zdeponowanych na kontach w PBS. Jednym z poszkodowanych był również Powiat Leżajski.

Dzięki staraniom Zarządu Powiatu Leżajskiego, we współpracy z innymi samorządami udało się odzyskać utracone środki.

Decyzją Ministra Finansów po uzgodnieniu kryteriów podziałów rezerwy subwencji ogólnej w 2020 r. z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu terytorialnego przyznano środki z rezerwy jednostkom samorządu terytorialnego, które utraciły je wskutek wspomnianej restrukturyzacji. Powiatowi Leżajskiemu została przyznana kwota 10 727 044,00 zł ze środków tej rezerwy.

Kwota przyznanych środków rezerwy stanowi 100%  strat poniesionych przez jednostkę.

Miasto rozpoczyna rewitalizację

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Leżajsku” informujemy, że w dniu 11 maja rozpoczęte zostaną prace budowlane w obszarze Rynku wraz ze Skwerem Księdza Stanisława Lubasa oraz przed Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku.

ź: UM Leżajsk

 

 

Śmieci, pełno śmieci dookoła nas!

Okresowe zamknięcie polskich lasów bardzo się nam nie spodobało. Oburzają nas też wycinki, budowa dróg i inne urzędowe decyzje dotyczące terenów leśnych. Ale abstrahując od działań prowadzonych przez zarządzających lasami czy ordynowanych przez polityków – także w skali mikro Polak odwiedzający las popełnia wiele grzechów. 

Spacer w lesie, w którym znajdują się sterty śmieci, nie sprawia przyjemności. Niestety, jest to tylko jeden z problemów, które wiążą się z wyrzucaniem odpadów do lasów. Usuwanie odpadów z terenów leśnych kosztuje rocznie kilkaset tysięcy złotych, a związki z rozkładających się śmieci wnikają w glebę i zanieczyszczają wodę. Ponadto toksyczne substancje są wchłaniane przez grzyby, jagody i inne rośliny, które są zbierane przez ludzi. Plastikowe odpady rozkładają się przez okres od 100 do 1000 lat, a w przypadku szklanych butelek dodatkowo pojawia się zwiększone zagrożenie pożarowe.

– Jeśli chodzi o ilość śmieci, które uprząta się z lasów państwowych w Polsce, to od lat utrzymuje się ona na tym samym poziomie – w przeliczeniu to 110 m3, czyli równowartość 1000 wagonów kolejowych co roku. Co roku wydajemy 20 mln zł na ich sprzątanie. 

Wójt Krzysztof Sobejko zapewnia, że odpady zostaną jak najszybciej wywiezione. Stosowne wnioski o ukaranie sprawców zostaną ponadto złożone do organów ścigania.

 

Nowe rondo w Leżajsku [FOTO]

W związku z trwającą przebudową ulicy Mickiewicza w Leżajsku od dnia 20.02.2020 r. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu dla przebudowy skrzyżowania na styku ulicy Mickiewicza z ulicą Św. Jana z Dukli i ul. Wyspiańskiego.

Ze względu na zakres koniecznych do wykonania prac mających na celu przebudowę skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo, zostanie całkowicie wyłączone z ruchu samochodowego z zachowaniem dojazdu do posesji znajdujących się w sąsiedztwie skrzyżowania. Wyłączone zostaną również z korzystania przystanki zlokalizowane na ul. Mickiewicza Podklasztor (przystanek nr 01 w km 0+969 oraz nr 04 w km 0+977).

22 kwietnia zmarł Ś. P. Lech Steliga

 Z głębokim żalem informujemy, że po długiej i ciężkiej chorobie w dniu 22 kwietnia zmarł Ś. P. Lech Steliga, długoletni pracownik Nadleśnictwa Leżajsk oraz „społecznik” działający w łowiectwie, edukacji leśnej i na rzecz mieszkańców Leżajska.

 Ś.P. Lech Steliga urodził się 04 października 1956 roku w Krzeszowie n/ Sanem. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Nakliu, a po jej ukończeniu rozpoczął naukę w Technikum Leśnym w Biłgoraju, które ukończył w 1975 roku. Po ukończeniu Technikum Leśnego, studiowała na Akademii Rolniczej w Krakowie, gdzie w 1980 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera leśnictwa.

Pracę zawodową rozpoczął w 1980 roku, jako starszy instruktor ds. łowiectwa w Gospodarstwie Pomocniczym Urzędu Rady Ministrów w Arłamowie. Od 01 stycznia 1981 roku do 31 marca 1982 roku pracował w Zakładzie Przemysłu Drzewnego w Leżajsku, jako Kierownik Hali Traków. Z dniem 01 kwietnia 1982 roku za porozumieniem stron rozpoczął pracę zawodową w Nadleśnictwie Leżajsk, kolejno n stanowiskach:

01.04.1982 – 01.01.1984 Starszy Instruktor Techniczny
01.01.1984 – 30.11.1992 Adiunkt
01.12.1992 – 30.11.2015 Starszy Specjalista Służby Leśnej

W okresie pracy zawodowej wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, oraz odznaczany:

– Srebrnym Krzyżem Zasługi
– Kordelasem Leśnika Polskiego
– Medalami Zasługi Łowieckiej i Złomem
– Zasłużony dla Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”

Radny Rady Miasta Leżajsk w latach 2010 -2014

  • Wieloletni Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Nadleśnictwie Leżajsk, członek MSPL NSZZ „Solidarność”, delegat na Zjazd Krajowy.
  • Wieloletni Prezes koła Łowieckiego „Polana” Nowa Sarzyna, wykładowca i egzaminator nowo wstępujących myśliwych i selekcjonerów, współautor i współtwórca leżajskiego Międzynarodowego Festiwalu Łowieckiego, inicjator wsiedleń Bobra oraz hodowli wolierowej Głuszca.
  • Członek SITLiD-u, PTL-u, LOP-u

Cześć Jego Pamięci, Darz Bór

Info: Lasy Państwowe