Stworzenie Powiatowej Orkiestry Dętej w zasięgu ręki!

Utworzenie sali koncertowej na potrzeby działalności kulturalnej Powiatu Leżajskiego otworzyło możliwości do kolejnych działań w tym obszarze. Stworzenie orkiestry, która zapewniałaby oprawę artystyczną powiatowym (i nie tylko) wydarzeniom było wśród nich priorytetem. Orkiestra nie może jednak funkcjonować bez profesjonalnego sprzętu.

Aby taki zapewnić, Powiat Leżajski złożył wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Infrastruktura Kultury 2020. Celem programu jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.

Zadanie o nazwie „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Sali Koncertowej Powiatu Leżajskiego” otrzymało dofinansowanie w wysokości 150 000 zł. Powiat Leżajski jako wnioskodawca zabezpieczy kwotę 50 000 zł na wkład własny do ww. projektu. W ramach naboru do programu Infrastruktura Kultury zostało złożonych 567  wniosków z czego 205 wniosków zostało dofinansowanych w pierwszym etapie wraz z odwołaniami.

Powiatowa Sala Koncertowa utworzona jest przy Zespole Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku, a orkiestra pod batutą Michała Grzywny podjęła już swoją działalność  inaugurując ją koncertem w dniu otwarcia nowo utworzonej sali.

Dzięki zakupowi odpowiedniego wyposażenia Powiat Leżajski będzie miał możliwość sprostać społecznym oczekiwaniom w zakresie rozwoju i dostępu do nowoczesnej oferty kulturalno-edukacyjnej. Bazując na wytworzonej infrastrukturze i zakupionemu wyposażeniu samorząd planuje prowadzić ożywioną działalność w zakresie upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej oraz działalności artystycznej, o zasięgu nie tylko lokalnym ale również regionalnym i międzynarodowym. Organizowane będą koncerty muzyki poważnej, patriotycznej, recitale, wystawy prac plastycznych, fotograficznych i innych, seanse filmowe, spotkania, promocje literatury, wieczory poetyckie, warsztaty aktorskie, warsztaty wokalne oraz wiele innych.

Akcja Chrobry szyje maseczki

– Uwaga ! Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku prowadzi akcję “ Chroń siebie, chroń innych – noś MASECZKĘ – w akcję zaangażowani są wszyscy chętni nauczyciele, rodzice oraz uczniowie – maseczki trafią do wszystkich osób, którzy ich potrzebują, a jeszcze nie mają.

– Maseczki można odebrać w szkole w holu głównym w godz. od 8.00 – 12.00

Można też wesprzeć akcję przynosząc materiały i gumki potrzebne do szycia!!!

– Osoby chętne, które chcą bezinteresownie pomóc zapraszamy do kontaktu na adres chrobryszyje@wp.pl lub pod nr tel. 17 242 00 19

Co z tą chmurą z Czarnobyla…?

W związku z pożarami lasów w Strefie Wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że sytuacja radiacyjna w Polsce pozostaje w normie, jak również nie występuje zagrożenie dla zdrowia i życia ludności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poziomy skażeń promieniotwórczych powietrza wynikające z pożarów lasów w otoczeniu Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej nie mają obecnie wpływu na sytuację radiacyjną na terenie Polski.

WSSE Rzeszów Laboratorium Pomiarów Promieniowania lokalizacja w Sanoku prowadzi ciągły monitoring radiologiczny powietrza między innymi poprzez spektrometryczne pomiary filtrów zmienianych w każdy poniedziałek o godz. 12.00.

Analiza wykonana 17.04.2020 filtra powietrza założonego w dniu 06.04.2020 r o godz. 12.00 do dnia 14.04.2020 r do godz. 08.00 wykazała obecności 1,5 µBq/m3 Cs-137 co nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.
Granica wykrywalności tego izotopu jest na poziomie 0,25 µBq/m3. Nie stwierdzono natomiast obecności innych sztucznych izotopów promieniotwórczych.

Do Mieszkańców Gminy Leżajsk trafiło blisko 25 000 szt. maseczek

W dniu dzisiejszym na swoim profilu na Facebook’u, Wójt Gminy Leżajsk podał raport sytuacji epidemiologicznej w powiecie: od początku zakażonych koronawirusem 35 osób, z tego 3 zmarły. Wyzdrowiało 14 osób. Hospitalizowanych 9 osób, w izolacji 9 osób. Na kwarantannie 527 osób, w tym 470 – powrót z zagranicy. – wspomina Wójt Krzysztof Sobejko.

Wczoraj do Mieszkańców Gminy trafiło blisko 25 000 szt. masek ochronnych. Była to pomoc Gminy w związku z wejściem nowych regulacji w zakresie zakrywania twarzy w przestrzeni publicznej.

Za sprawne przeprowadzenie akcji roznoszenia masek, podziękowania należą się Druhnom i Druhom z jednostek OSP, Radnym i Sołtysom, którzy zaangażowali się w akcję roznoszenia maseczek do mieszkańców oraz Pracownikom Urzędu Gminy Leżajsk, którzy przygotowali pakiety.

Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku – Leżajsk walczy o nagrodę!

Konkurs “Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku” to wydarzenie organizowane od 21 lat, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku, wyróżniających się szczególnymi walorami.

Ideą Konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych.

Miło nam poinformować, że zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Leżajski: “Rewitalizacja dworku klasycystycznego i adaptacja na przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnościami” zakwalifikował się do I etapu konkursu. Obecnie trwa głosowanie internetowe na każdy z wyróżnionych obiektów. Głosować można codziennie do 11 maja klikając w link: http://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/1691/object/1959/rewitalizacja-dworku-klasycystycznego-i-adaptacja-na-przedszkole-dla