W dniu 28 maja w Ośrodku Kultury w Wierzawicach po raz pierwszy odbyło się „Gminne Święto Przedszkolaka 2013”. Imprezę otworzył dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Leżajsk Marek Krauz. W ramach tej imprezy odbyły się konkursy: recytatorski „Tobie mamo”, piosenki „Dziecięce nutki” i plastyczny „Przedszkole naszych marzeń”.

Do udziału w imprezie zgłosiły się przedszkola i oddziały przedszkolne z ZS Giedlarowej, SP z Chałupek Dębniańskich, ZS z Piskorowic, SP z Przychojca, ZS z Dębna i z ZS z Wierzawic. Ogółem w konkursach wzięło udział 60 dzieci.

W konkursie recytatorskim jury przyznało:
I miejsce – Izabela Kycia – Przedszkole w Wierzawicach
I miejsce – Kacper Giża -Przedszkole w Giedlarowej
II miejsce – Oliwia Piziak- Przedszkole w Wierzawicach
II miejsce – Mateusz Duda – SP w Chałupkach Dębniańskich O/ Przedszkolny
II miejsce – Zuzanna Niemczyk – Przedszkole w Wierzawicach
III miejsce – Lena Kula – SP w Chałupkach Dębniańskich Oddział Przedszkolny
Wyróżnienie:
– Aleksandra Kucło – ZS w Piskorowicach O/ Przedszkolny
– Julia Baran – SP w Chałupkach Dębniańskich

W konkursie piosenki jury przyznało:
I miejsce – Mateusz Duda – SP z Chałupek Dębniańskich O/Przedszkolny
II miejsce – Maja Kozyra, Wiktoria Mędrek, Monika Ciryt – Przedszkole w Giedlarowej
II miejsce – Julia Baran – SP w Chałupkach Dębniańskich O/Przedszkolny
III miejsce – Oliwia Piziak, Weronika Witnik, Julia Łania – Przedszkole w Wierzawicach
Wyróżnienie:
– Maksymilian Czapla – ZS w Piskorowicach O/ Przedszkolny

Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko złożył najlepsze życzenia z okazji święta oraz podziękował dzieciom i opiekunom za udział w „Gminnym Święcie Przedszkolaka 2013”. Każde dziecko zostało obdarzone słodyczami ufundowanymi przez wójta.

Organizatorzy dziękują sponsorom nagród: Wójtowi Gminy Leżajsk, LGD „Stowarzyszenie Region Sanu i Trzebośnicy”, Dyrektorowi GOK Markowi Krauzowi oraz za pomoc w organizacji z-cy Dyrektora ZS w Wierzawicach Lucynie Powroźnik, instruktorowi GOK w Giedlarowej Małgorzacie Kula, prac. Biblioteki – Lucynie Murdzi oraz Dyrektorowi ZS w Wierzawicach Adamowi Wylaziowi.

ź: UG Leżajsk