Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym w dniu 09.11.2018r. zajmował się dystrybucją żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2018.

Żywność w postaci: groszku z marchewką – 308 kg, fasoli białej- 308 kg, koncentratu pomidorowego- 246,40 kg, powidła śliwkowego – 231 kg, makaronu jajecznego – 770 kg, mleka UHT – 770 l, sera podpuszczkowego dojrzewającego – 308 kg, szynki drobiowej – 462 kg, szynki wieprzowej mielonej – 230 kg, filetu z makreli w oleju – 130,90 kg, cukru białego – 770 kg, oleju rzepakowego – 770l wydano 385 osobom/rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, które złożyły stosowne zaświadczenia potwierdzające ich dochody. Łącznie rozdano 5305,30 kg żywności, na kwotę 24 607,78 zł.

Pomoc ta w znacznym stopniu wpłynęła na zmniejszenie kosztów zakupu żywności w rodzinach, które skorzystały z w/w pomocy.

Przypominamy, że kryterium dochodowe na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1056, 00 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 1402,00 zł miesięcznie.

ź: Grodzisko Dolne