Świąteczno-noworoczny prezent sprawił samorząd Gminy Grodzisko Dolne swoim mieszkańcom. W dniu wczorajszym nastąpiło uroczyste otwarcie i oddanie kolejnych gminnych inwestycji.

Aż trzy zadania inwestycyjne udało się zrealizować z końcem tego roku. Władze samorządowe oddały w użytkowanie oczyszczalnię ścieków w Chodaczowie, drogę gminną „Bartniczą” w Podlesiu i Orlika w Grodzisku Górnym.

Otwarcia poprzedziła ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy, po zakończeniu której radni, sołtysi i zaproszeni goście, a wśród nich m.in. Poseł na Sejm RP – Zbigniew Rynasiewicz i Dyrektor Gabinetu Marszałka Mirosława Karapyty – Kazimierz Rokita, udali się na ww. obiekty, by dokonać oficjalnego otwarcia.

Koszty zrealizowanych zadań przedstawiają się następująco:

oczyszczalnia ścieków w Chodaczowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Grodzisku Nowym i Chodaczowie – 10 829 786,31 zł, w tym dofinansowanie w ramach RPO – 7 322 770,43 zł
droga Bartnicza-Podlesie – 642 929,11 zł, w tym dofinansowanie w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych – 273 000 zł
budowa kompleksu sportowego Orlik 2012 – 1 257 272,09 zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu: 500 tys. zł, Marszałek Województwa Podkarpackiego: 333 tys. zł, Budżet Gminy: 424 272 09 zł.

Ź: Grodzisko Dolne