W dniu 27 listopada br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się  uroczystości wręczenia Medali 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Odznaczenia zostały nadane przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z okazji jubileuszu 100. rocznicy odzyskania niepodległości osobom szczególnie zasłużonym w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, w budowę wspólnoty i wzmacniania tożsamości narodowej. Medale mieszkańcom województwa podkarpackiego wręczyła wojewoda Ewa Leniart. Wśród ponad dziewięćdziesięciu osób nagrodzonych byli przedstawiciele różnych środowisk i stanów, m.in. kombatanci, społecznicy, przedsiębiorcy, duchowni, artyści, naukowcy i sportowcy.

W zaszczytnym gronie wyróżnionych znaleźli się mieszkańcy Nowej Sarzyny – porucznik Henryk Atemborski oraz były burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Jan Kida. W uroczystości wzięli udział także Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, podkarpaccy parlamentarzyści, wśród których był poseł Jerzy Paul oraz burmistrz Andrzej Rychel, który pogratulował mieszkańcom Nowej Sarzyny  tego wyjątkowego wyróżnienia i podziękował im za wieloletnią działalność na rzecz naszego samorządu i jego mieszkańców.

Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości  jest polską odznaką okolicznościową ustanowioną uchwałą Rady Ministrów z 8 maja 2018 r. dla uczczenia 100-lecia odzyskania Niepodległości oraz na pamiątkę odrodzenia Państwa Polskiego. Odznakę stanowi metalowy, posrebrzany medal mający na stronie przedniej wizerunek orła białego w koronie, wokół którego umieszczone zostały wizerunki Wojciecha Korfantego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego oraz Józefa Hallera. Na rewersie widnieje napis „To, co zdołały pokolenia tamte, dlaczego byście temu nie mogli podołać i Wy”, a także wizerunek Legionów Polskich.

Por. Henryk Atemborski – kombatant, w okresie II wojny światowej był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych Brygady Świętokrzyskiej ps. „Pancerny”. Po wojnie został aresztowany i w następstwie prześladowany. Posiada wiele odznaczeń m.in. Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego, Krzyż Partyzancki, Krzyż Więźnia Politycznego, Krzyż Semper Fidelis, Order Przelanej Krwi za Ojczyznę, Order Męczeństwa i Zwycięstwa, Odznaka Weterana Walki o Niepodległość, Złoty Krzyż Zasługi RP i  Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Od 1954 r. rozpoczął działalność społeczną w dziedzinie sportu i turystyki. Był członkiem, założycielem PTTK WSK Mielec i później kontynuował tę działalność w Nowej Sarzynie. Był członkiem Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” i delegatem na I Zjazd Krajowy w Gdańsku w 1981 r. W latach 2002 – 2003 odbył samotną rowerową podróż dookoła Europy. 4 czerwca 2003 r. Rada Miejska nadała mu Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

Jan Kida – w latach osiemdziesiątych był działaczem opozycji demokratycznej, a po zmianach ustrojowych pierwszym Burmistrzem Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Piastował ten urząd niezmiennie przez 16 lat. Przed kandydowaniem na stanowisko burmistrza pracował w Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Nowej Sarzynie. Następnie pełnił funkcję dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie. 24 maja 2010 r. Rada Miejska Uchwałą Nr LX /396/2010 nadała mu Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.  W latach 2010 – 2014 pełnił funkcję Starosty w Zarządzie Powiatu Leżajskiego.

ź: Gmina Nowa Sarzyna