Od wczoraj kierowcy mogą korzystać z przeszło 4-kilometrowego odcinka obwodnicy Leżajska. Są to kolejne kilometry na sieci nowych dróg Podkarpacia.

Wybudowanie I etapu obwodnicy pozwoliło na częściowe wyprowadzenie ruchu z centrum miasta, co zdecydowanie poprawiło warunki ruchowe na drodze krajowej nr 77, w centrum Leżajska, a także pozytywnie wpłynęło na życie mieszkańców.

Obwodnica ma znaczenie dla kierowców podróżujących drogą krajową nr 77. Usprawnia przejazd z centralnej Polski na wschód, w kierunku przejść granicznych w Korczowej, Medyce i Krościenku. Jest zatem inwestycją o dużym znaczeniu nie tylko dla kierowców i mieszkańców Podkarpacia, ale ma także charakter ponadregionalny.

Wykonawcą I etapu obwodnicy Leżajska jest polsko-hiszpańskie Konsorcjum firm ze spółką SANDO BUDOWNICTWO POLSKA jako liderem i Partnerem CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ-SANDO S.A. z Hiszpanii. Umowna wartość kontraktu to 36 531 000 zł brutto.
I etap, wspólnie z aktualnie prowadzoną budową II etapu obwodnicy Leżajska, pozwoli na zaobserwowanie wymiernych efektów, jak wyprowadzenie całego ruchu tranzytowego z miasta oraz szybsze, bezpieczniejsze i komfortowe pokonanie tego odcinka. Kierowcy zaoszczędzą wówczas do kilkunastu minut, a obwodnica stanie się ważnym elementem ogólnokrajowego ciągu komunikacyjnego jakim jest droga krajowa nr 77 relacji Lipnik – Przemyśl.
Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/13093/I-etap-obwodnicy-Lezajska-oddany-do-ruchu

obwodnica