9 marca br. w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyło się I Leżajskie Interdyscyplinarne Forum Kompleksowej Pomocy dla Osób ze Spektrum Autyzmu, zorganizowane przez Poradnię dla Osób z Autyzmem Dziecięcym, działającą przy SP ZOZ w Leżajsku. Tematem forum była sytuacja, funkcjonowanie i pomoc dzieciom autystycznym oraz ich rodzicom.

Zaprezentowane zostały metody pracy z takimi dziećmi, przybliżono zgromadzonym, w jaki sposób postrzegają one świat oraz jak funkcjonują w społeczeństwie. W tym celu kierownik poradni dr Justyna Kula-Lic wygłosiła krótki wykład pt. „Formy kompleksowej pomocy dla dzieci ze spektrum autyzmu”, a dr Anna Gagat-Matuła opowiedziała o „Zaburzeniach integracji sensorycznej u dzieci ze spektrum autyzmu”. Następnie przedstawiciele podkarpackiego NFZ, oświaty i pomocy społecznej wzięli udział w panelu dyskusyjnym poświęconym tematowi konferencji.

Wśród licznie przybyłych gości z całego województwa w spotkaniu udział wzięli: przedstawiciel Marszałka Województwa Podkarpackiego i doradca Podkarpackiego Centrum Kształcenia ks. Jerzy Gałązka, reprezentantka Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Joanna Niedźwiedzka, Wicestarosta Leżajski Zdzisław Leśko, dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Robert Bugaj oraz dyrektor finansowa podkarpackiego NFZ Katarzyna Kowalewska.

ź: Starostwo Powiatowe w Leżajsku