Rozpoczynający się rok szkolny niesie wiele wyzwań. Szkoła to miejsce zdobywania wiedzy, praktycznych umiejętności, zawierania nowych znajomości i przyjaźni. By dzieci i młodzież mogły czerpać radość z tych doświadczeń, konieczne jest bezpieczne dotarcie do szkoły.

Mając to na uwadze, w niedzielę na placu przed Muzeum Ziemi Leżajskiej, przeprowadzona została druga już edycja akcji edukacyjnej „Bezpieczna droga do szkoły”. Organizatorem akcji było Stowarzyszenie Rozwój Leżajska Rle 37-300 wraz z Komendą Powiatową Policji w Leżajsku i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Rzeszowie.

Akcja miała na celu uświadomienie i przypomnienie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieciom, młodzieży, ale i rodzicom. W trakcie jej trwania odbyły się zajęcia praktyczne na torze przeszkód, gdzie uczestnicy mieli okazję doskonalić technikę jazdy rowerem. Zajęcia były koordynowane przez funkcjonariuszy ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku oraz pracowników WORD w Rzeszowie. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Leżajska Rle 37-300 przeprowadzili również konkursy z nagrodami ze znajomości znaków drogowych, zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz telefonów alarmowych.

ź: KPP Leżajsk

bezpieczna droga