objazd do grodziska dolnegoSkansa S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Rzeszowie, informuje, że w związku z prowadzonymi robotami na odcinku drogi Grodzisko Górne – Giedlarowa występują ograniczenia ruchu oraz czasowe wyłączenia odcinka z ruchu. Termin wyłączenia odcinka z ruchu od 05.06.2014r. do 30.06.2014r.

ź: Starostwo Leżajsk

objazd do grodziska dolnego

tekst alternatywny