Informacja o mozliwości składowania dodatkowych odpadów

  181
  0

  Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna informuje, że w każdy piątek od godz. 10.30 do godz. 13.30 do dnia 31 grudnia 2012 r. będą przyjmowane nieodpłatnie na składowisku odpadów w Woli Zarczyckiej ponadnormatywne ilości niesegregowanych odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, którzy na ich odbiór mają podpisane umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o. W dostarczonych własnym transportem na teren składowiska odpadach nie mogą znajdować się:
  – odpady wielkogabarytowe (meble, szafki itp.)
  – sprzęt AGD (pralki, lodówki itp.)
  – sprzęt radiowo-telewizyjny i komputerowy
  – odpady niebezpieczne (akumulatory, środki ochrony roślin, farby, lakiery itp.)
  – opony
  – eternit
  Warunkiem przyjęcia odpadów jest okazanie pracownikowi Spółki odbierającemu odpady na składowisku umowy z ZGK Nowa Sarzyna oraz opłaconych faktur za wywóz nieczystości stałych.

  ź: nowasarzyna.eu

   

   

  Poprzedni artykułObchody Dnia Seniora
  Następny artykułSpośród 331 przebadanych kierowców, czterech kierowało pod wpływem alkoholu.