BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, w dniu 8 kwietnia 2015 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, obejmujące:

  • lokal nr 12 w budynku położonym przy ul. Klasztornej 6, przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy,
  • nieruchomości przeznaczone do dalszej dzierżawy i najmu.
  • Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości zostały zawarte w wywieszonych wykazach.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój 2 – Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.
Tel. 17 242 73 33 wewn.115 lub 116.