Zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów z terenu Gminy Grodzisko Dolne, w dniach 5-6 sierpnia odbędzie się kolejna zbiórka śmieci. W związku z tym przypominamy, że wszystkie wystawiane worki kolorowe i czarne oraz pojemniki na śmieci, obowiązkowo należy oznaczyć naklejkami z kodami kreskowymi.

Naklejki należy umieszczać w miejscach widocznych tak, aby była możliwość szybkiego ich sczytania przez pracownika firmy odbierającej odpady. Na workach naklejki najlepiej umieszczać poniżej miejsca związania, tak jak na przykładowym zdjęciu. Na pojemnikach naklejki umieszczamy na zewnątrz pokrywy.

Przypominamy też, że po wykorzystaniu wszystkich naklejek z kodami lub w przypadku braku worków na śmieci należy się zgłosić do Urzędu Gminy (pokój nr 6) po kolejny zestaw.