PRZEDRUK GŁOS LEŻAJSKA – CZERWIEC: Czerwiec to ważny miesiąc dla absolwentów gimnazjów – właśnie słychać ostatni dzwonek, by dokonać wyboru szkoły średniej. Patrząc na ofertę leżajskich szkół widać, że młodzież ma w czym wybierać, ale to nie znaczy, że decyzja o wyborze ścieżki życia jest prosta.

Postawić na edukację w liceum? A może technikum lub zawodówkę? Wybory 16-latków nie zawsze idą w parze z zainteresowaniami czy predyspozycjami. Czasem górę bierze wpływ rówieśników lub rodziców. Na pewno warto kierować się sytuacją na lokalnym rynku pracy.

– W ubiegłym roku najwięcej ofert pracy czy aktywizacji zawodowej mieliśmy w takich zawodach jak: technik prac biurowych, sprzedawca, murarz, robotnik, kierowca samochodu – mówi Urszula Piechuta z leżajskiego urzędu pracy.

Czy szkoły reagują na trendy na rynku pracy? – Kładziemy nacisk na łączenie wiedzy technicznej z praktyką, przekonujemy uczniów, że kształcenie techniczne ma przyszłość, a posiadanie konkretnego zawodu gwarantuje dobry start w dorosłe życie. Od lat zabiegamy o dobrą współpracę z zakładami pracy. Kształcimy operatorów obrabiarek numerycznych, mechatroników, informatyków, elektroników, teleinformatyków i specjalistów w wielu innych zawodach – odpowiada Halina Samko, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych.

Aby zwiększyć szanse przyszłych absolwentów, ZST realizuje projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców”, w którym 390 uczniów odbywa staż w zakładach pracy. Ponadto młodzież bierze udział w kursach umożliwiających zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Zespół Szkół Licealnych zwraca uwagę na realizację projektów unijnych umożliwiających dodatkowe, bezpłatne i atrakcyjne zajęcia poszerzające wiedzę i zainteresowania uczniów w zakresie języków obcych, chemii, matematyki, informatyki, biologii. “Chrobry” szczyci się wysokim poziomem nauczania, w tym kształcenia językowego, osiągnięciami uczniów w olimpiadach, konkursach i egzaminach maturalnych (wysoka zdawalność). Ponadto nauczyciele przygotowują indywidualne programy nauczania dla najlepszych uczniów.

– Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie np. w zakładach Doliny Lotniczej, czy w leżajskim BMF. W Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku wdrażamy projekt Centrum Nowoczesnych Technologii Wytwarzania warty 8,2 mln zł. Po jego ukończeniu będziemy mogli powiedzieć, że wykonaliśmy milowy krok w możliwościach kształcenia specjalistycznych kadr na miarę XXI wieku – Jan Kida, starosta leżajski.

– Ukończenie liceum przygotowuje do dalszego kształcenia. Oferujemy kierunki, które otwierają drogę na studia zawodowe. Jeśli uczniowie i nauczyciele racjonalnie i efektywnie wykorzystają czas nauki, jest 90 proc. szans na to, że dostaną się na wymarzone studia. Młody człowiek z wyższym wykształceniem jest bardziej świadomy wyboru swojego miejsca pracy, ma szerszą perspektywę patrzenia na wiele życiowych spraw – Stanisław Bartnik, dyrektor Zespołu Szkół Licealnych.