30 tys. dofinansowania na montaż trybun na boisku sportowym w Grodzisku Górnym otrzymała Gmina Grodzisko Dolne od Marszałka Województwa Podkarpackiego. Pomoc finansową przyznano w ramach programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia”.

Przed świętami ogłoszony został przetarg. Inwestycja polegać będzie na budowie podłoża z kostki brukowej pod trybuny wraz z dojściem oraz zakupie i montażu trybun sportowych na 144 miejsca (2 sektory po 72 miejsca).

Siedziska wykonane zostaną z wysokiej jakości stabilizowanego tworzywa barwionego na żółto i bordowo.

Ź: Grodzisko Dolne