Radni Leżajska przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu dworca autobusowego. To konieczność bowiem rok temu zmienił się właściciel działki, który chce tam wybudować galerię handlową. Władze miasta i mieszkańcy obawiali się, że stanie się to ze szkodą m.in. dla podróżujących leżajskim transportem zbiorowym.

Rada Miejska przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu dworca autobusowego w Leżajsku (uchwała nr XXVI/156/20 z dnia 9 września 2020 r.). Zgodnie z nim na obszarze 4287 mkw. zaplanowano obiekt oddalony od ulicy Mickiewicza o 15 m z otwartą perspektywą widokową (od strony tej ulicy) na dworzec kolejowy.

Burmistrz Leżajska Ireneusz Stefański podkreśla, że w miejscowym planie zagospodarowania radni musieli pogodzić kilka interesów, w tym właściciela działki i PKS-u, który jako przewoźnik musi dysponować odpowiednim zapleczem.

Jego powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 55 proc. powierzchni działki, wysokość – 12 m (co odpowiada wysokości dworca kolejowego mierzonego w kalenicy, a także sąsiedniego budynku Rossmann). W obrębie budynku mogą być prowadzone usługi (z wyjątkiem stacji benzynowych) i usługi transportu. Przewidziano nie mniej niż 6 stanowisk dla autobusów i busów (przyjazdy, odjazdy) oraz parking dla samochodów osobowych w podziemnej kondygnacji budynku.