Szlam na drodze – film od internauty

Wiemy co zdarzyło się na drodze. W dniu wczorajszym na drodze pomiędzy Leżajskiem a Kulnem, samochód rozrzucił szlam przypominający beton na drogę, który zagrażał pojazdom. W czyszczeniu drogi wzieło udział 5 zastępów strażackich, które przez kolejne kilkanaście godzin podejmowali próby usunięcia zabrudzeń na jezdni.

Wiemy co się stało:

Wyremontują piwnice leżajskiego muzeum

10 lutego podpisana została umowa na pierwszy etap prac związanych z gruntowną modernizacją piwnicy w oficynie południowo-wschodniej Muzeum Ziemi Leżajskiej na cele ekspozycji historyczno-multimedialnej. Przy podpisaniu umowy obecny był Starosta Leżajski Marek Śliż.Wartość podpisanej umowy na wykonanie pierwszego etapu prac budowlanych wynosi: 717.341,44 zł.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie ok. 2 mln zł Na zaplanowaną inwestycję placówka otrzyma ok. 1,6 mln. zł. z funduszy Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych. Ponadto środki w wysokości

400 tyś. zł na zabezpieczenie wkładu własnego otrzyma z budżetu Powiatu Leżajskiego.
W celu przywrócenia właściwego stanu technicznego oraz w celu udostępnienia pomieszczeń na cele ekspozycyjne w adaptowanej piwnicy zmodernizowane zostaną:

  • Ściany i sklepienia murowane – w tym przede wszystkim skucie wypraw tynkarskich, oczyszczenie wątku ceglanego z powierzchniowych nawarstwień, wykucie najbardziej zniszczonych, nienadających się do konserwacji cegieł i spoin, osuszenie wątku muru, odsalanie wątku ceglanego, wzmocnienie strukturalne muru, uzupełnienie ubytków materiałem ceramicznym oraz uzupełnienie ubytków spoinowania oraz scalenie kolorystyczne uzupełnień wątku muru.
  • Schody wejściowe do piwnicy – zaplanowany jest demontaż istniejących zniszczonych schodów do piwnicy oraz zastąpienie ich nowymi w konstrukcji żelbetonowej.
  • Posadzki oraz ogrzewanie podłogowe – wykonany zostanie demontaż pozostałości wylewek cementowych. Wykonane zostaną posadzki z płytek klinkierowych na wylewce cementowej. W wylewce planowana jest instalacja ogrzewania podłogowego oraz położenie peszli dla przewodów instalacji elektroenergetycznej ekspozycji. Pod warstwami posadzki w kanałach prowadzone będą przewody instalacji wentylacji mechanicznej. Wyloty nawiewne zlokalizowane w posadzce. Przewody wyciągowe wyprowadzone zostaną w postaci rur do poziomu pod sufitem.
  • Stolarka drzwiowa – planuje się wymianę drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych.
  • Instalacje – wykonana zostanie instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, instalacja freonu – klimatyzacja, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja elektryczna wewnętrzna, instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego, instalacja SSP Sygnalizacja p. pożarowa, instalacja monitoringu CCTV IP, instalacja telewizji przemysłowej, instalacja okablowania strukturalnego, instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN.

Po zakończeniu prac budowlanych (IV kwartał roku 2020) rozpoczęty zostanie kolejny etap związany z zakupem sprzętu multimedialnego oraz wyposażenia ekspozycji historyczno-multimedialnej.

Nowo powstająca ekspozycja będzie bazować na innowacyjnych multimedialnych technikach audiowizualnych i nagłośnieniowych wraz z obecnością światowej klasy sprzętu m.in. rzutników, projektorów multimedialnych wyświetlających obraz. Dokonana zostanie aranżacja przestrzenna klatki schodowej, trzech sal i wąskiego korytarza. Prezentacja zostanie zorganizowana w taki sposób, aby poprowadzić widza przez kolejne wydarzenia historyczne, które będą połączone ze sobą w chronologicznie ułożony ciąg. Nie zabraknie również tradycyjnych makiet, grafik, plansz, wizualizacji oraz gablot, w której będą prezentowane muzealia archeologiczne. Ponadto w zakres inwestycji dodatkowo ujęto m.in. zakup demontowalnej sceny, na której będą mogły odbywać się plenerowe występy artystyczne, zakup 6 drewnianych stoisk straganowych, (również demontowalnych i przenośnych) przeznaczonych do użytku tymczasowego w czasie kulturalnych imprez plenerowych, wymiana oświetlenia budynków zespołu od strony dziedzińca, wykonanie pergoli w konstrukcji drewnianej zlokalizowanej pomiędzy oficynami południowymi, montaż dodatkowych urządzeń interaktywnych dla dzieci (m.in. drewniane zabawki) wymianę wszystkich ławek ogrodowych, koszy, stojaków na rowery, rozbudowę konstrukcji wsporczej dla istniejącej uprawy chmielu dla pełniejszej prezentacji (nawiązanie do ekspozycji browarniczej), utwardzenie dojścia na zaplecze oficyny południowo-wschodniej (do adaptowanej piwnicy). Głównym celem prac zewnętrznych jest udostępnienie placu przy muzeum mieszkańcom powiatu leżajskiego i odwiedzającym go turystom.

MZL

Zapisy do Biegu Tropem Wilczym

W dniu dzisiejszym ruszyły zapisy do udziału w największym na Podkarpaciu Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych “Tropem Wilczym”, który odbędzie się w dniu 1 marca 2020 roku. W tym roku bieg wyruszy po raz pierwszy z placu przed Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 65. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
W biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych mogą wziąć udział wszystkie osoby, które do dnia 25 lutego 2020 r. ukończą 13 lat. Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego. Osoby które nie ukończyły 13 roku życia mogą wziąć udział w biegu pod opieką dorosłego opiekuna prawnego.

Harmonogram wydarzenia:
9.30 – 11.00 – odbiór pakietów startowych,
11.00 – przepisywanie nieodebranych pakietów na osoby z listy rezerwowej (osoby zapisane w dniu biegu w biurze zawodów),
11.30- zamknięcie biura zawodów,
12:00- start biegu,
12:30- uroczyste wręczenie nagród.

Zapisać można się po uprzedniej rejestracji lub zalogowaniu się na portalu: elektronicznezapisy.pl

Uczeń ZST w Leżajsku reprezentuje Powiat Leżajski w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Podkarpackiego

W sobotę 1 lutego 2020 roku na swoim pierwszym posiedzeniu zebrał się Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego. 33 przedstawicieli młodzieży z terenu województwa zasiadło w krzesłach radnych województwa, aby uczyć się dyskusji na tematy ważne dla lokalnej społeczności, podnosić umiejętności pracy w zespole, wyrażania swojego zdania oraz zrozumienia różnych punktów widzenia. Powiat Leżajski reprezentuje Patryk Chmura, uczeń Zespołu Szkól Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku.

Obrady otworzył i przywitał zebranych wiceprzewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś, młodych przedstawicieli młodzieżowego sejmiku powitał marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, o drodze od samorządu do parlamentu mówił senator Stanisław Ożóg, w imieniu wojewody podkarpackiego wystąpił wicekurator Stanisław Fundakowski, a w imieniu europosła Bogdana Rzońcy Grażyna Szarama. Od nieobecnego przewodniczącego sejmiku Jerzego Borcza pozdrowienia przekazał wiceprzewodniczący Cypryś.

Po oficjalnym rozpoczęciu obrad młodzieżowe gremium przystąpiło do wyborów władz sejmiku młodych. Po zgłoszeniu kandydatów na przewodniczącego młodzieżowego sejmiku i po autoprezentacji nastąpiło głosowanie w wyniku którego przewodniczącym I kadencji młodzieżowego sejmiku został Szymon Szurlej. Następnie wybrani zostali I, II i III wiceprzewodniczący: Adam Poręba, Iga Karasińska oraz Adrian Mokrzycki, a sekretarzem – Jadwiga Korszniak. Na kolejne posiedzenie zaplanowane jest ustalenie komisji tematycznych oraz wybór przewodniczących i składów komisji.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego powołany został w listopadzie 2019 r., przedstawiciele wybrani zostali na podstawie zgłoszeń, mają od 16 do 24 lat i mieszkają na terenie województwa, są aktywni w swoich środowiskach i często już posiadają doświadczenie w pracy w podobnych gremiach, np. młodzieżowych radach miasta. Na sejmiku 29 listopada 2019 r. zostały wręczone nominacje młodym przedstawicielom wybranym do Młodzieżowego Sejmiku. Sejmik będzie ciałem opiniodawczym, zajmować się będzie sprawami bezpośrednio dotyczące środowiska młodzieżowego, poszerzaniem wiedzy na temat działalności i funkcjonowania organów samorządu województwa oraz zwiększania świadomości młodego pokolenia na temat istoty procesów demokratycznych i obywatelskich w społeczeństwie.

Źródło informacji i zdjęć: www.sejmik.podkarpackie.pl

Bieżące informacje: www.mlodziezowysejmik.podkarpackie.pl

Drzewo na drodze między Giedlarową a Grodziskiem

Nad nasz region nadciągnął orkan Sabina. Bardzo mocno wieje od godzin popołudniowych w niedzielę. Strażacy z Powiatu Leżajskiego odbierają kolejne zgłoszenia, interwencje dotyczą przede wszystkim powalonych drzew, gałęzi oraz zerwanych linii energetycznych.

Aktualnie na drodze Giedlarowa-Grodzisko Dolne pracują strażacy z OSP Grodzisko Dolne gdzie wiatr położył na jezdnię drzewo.

Prosimy o rozwagę na tym odcinku.

 

Uroczystość poświęcenia i przekazania nowego samochodu pożarniczego dla OSP w Brzózie Królewskiej

26 stycznia OSP w Brzózie Królewskiej otrzymała nowy samochód ratowniczy marki VOLVO FL. Uroczystość poświęcenia i przekazania pojazdu rozpoczęła się mszą świętą koncelebrowaną w kościele parafialnym.

Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością kapelani Wojska Polskiego, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Karol Ożóg, Komendant Powiatowy PSP w Leżajsku st. bryg. Józef Kludys, Starosta Leżajski Marek Śliż, radni Rady Powiatu Leżajskiego i Gminy Leżajsk, dyrektorzy i przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych, delegacje OSP z terenu gminy Leżajsk, orkiestra dęta z Brzózy Królewskiej oraz mieszkańcy.

Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe statuetki i podziękowania. Prezes OSP w Brzózie Królewskiej dh. Jan Grabarz dziękował również wszystkim za okazaną pomoc i wsparcie przy zakupie samochodu i zaprosił na wspólny poczęstunek. Zainteresowani mogli obejrzeć nowy pojazd i porozmawiać ze strażakami na temat jego parametrów.

Zakup wozu strażackiego możliwy był dzięki wsparciu finansowemu Gminy Leżajsk, która przekazała na ten cel 365 000, 00 zł (część środków pochodzi z RPO), dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 130 000, 00 zł oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 310 000, 00 zł, jak również Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Całkowity koszt samochodu pożarniczego wyniósł 804 420,00 zł.

Wszyscy doskonale wiemy, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa sobie i swoim najbliższym. Wielką rolę odgrywają tu służby, wśród których nieocenione są zastępy strażaków-ochotników. Dzięki własnemu zaangażowaniu oraz wsparciu samorządu i instytucji do garaży OSP z terenu gminy Leżajsk trafiają nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, sprzęt pożarniczy i umundurowanie.
Jesteśmy przekonani, że ta inwestycja dobrze i na długo posłuży strażakom, a mieszkańcom gminy Leżajsk zapewni bezpieczeństwo.

Z.P.

Wahadło w po wypadku w Jelnej

Wypadek na drodze krajowej nr 77 na odcinku Nowa Sarzyna – Jarosław. W Jelnej (pow. leżajski) zderzyły się 2 samochody osobowe. w wyniku czego 2 osoby zostały ranne. Policja wprowadziła tam ruch wahadłowy. Utrudnienia dla kierowców mogą potrwać do godziny 15:00.