Szlakiem Naszej Historii

Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce zaprasza na IV Rajd Rowerowy “Szlakiem Naszej Historii”, który odbędzie się 2 czerwca. Przed udziałem należy wypełnić kartę zgłoszenia.

 

Nagrodzeni za zasługi dla obronności kraju

Medal “Za zasługi dla Obronności Kraju” to polskie odznaczenie wojskowe nadawane przez ministra obrony narodowej i stanowi uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju.

Medal ten można nadawać również w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali swoje dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy (złoty medal – rodzicom, których co najmniej pięcioro dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową albo co najmniej troje dzieci pełniło zawodową służbę wojskową; srebrny medal – rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową). Wyróżnienia te zostały przyznane również osobom z terenu powiatu leżajskiego.
Uroczystość wręczenia medali, zorganizowana przez Powiat Leżajski, Gminę Leżajsk oraz Wojewódzką Komendę Uzupełnień w Nisku odbyła się 30 kwietnia w Muzeum Ziemi Leżajskiej. W wydarzeniu, które miało charakter ceremoniału wojskowego uczestniczyli m.in.: Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Przewodniczący Rady Powiatu Leżajskiego Adam Wylaź, Zarząd Powiatu Leżajskiego: Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Trębacz, Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko oraz Szef Wojewódzkiego Sztabu płk Mariusz Stopa.
Zgromadzeni goście mieli również okazję wysłuchać krótkiego programu wokalnego w wykonaniu Dominika Tudryna.

Alarm bombowy w leżajskim technikum

Dziś kolejny dzień matur. Tym razem maturzyści zmierzą się z królową nauk ścisłych – matematyką. Drugi dzień egzaminów to też kolejne zgłoszenia o podłożonych bombach. Po wczorajszej serii ponad 100 fałszywych alarmów w szkołach w całej Polsce, dziś taką wiadomość otrzymało także leżajskie technikum.

7 maja tuż po godzinie 7:00 służby ratunkowe otrzymały informację o bombie, która rzekomo ma się znajdować na terenie Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku. Wiadomość taką otrzymano drogą e-mailową. Na miejsce udał się policja oraz zastęp PSP Leżajsk, którzy zabezpieczyli teren wokół szkoły. Ewakuowano też przebywających w budynku nauczycieli, uczniów nie było jeszcze w szkole. Przeszukano placówkę i nie stwierdzono żadnego zagrożenia. Matura odbędzie się więc bez zakłóceń, choć na miejscu nadal pozostała straż.

To nie jedyne zgłoszenie tego typu dzisiejszego dnia.  Wszystkie te sprawy będą badać odpowiednie służby. Przypominamy, iż za takiego typu „zabawy” grozi odpowiedzialność zarówno cywilna – pokrycie kosztów działań wszystkich przybyłych służb, jak i karna – nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

W tym momencie maturzyści zasiadają właśnie w egzaminacyjnych salach, życzymy więc wszystkim powodzenia
i połamania piór!

Autor: Nadia
fot. FB / Informacje Drogowe Leżajsk i Okolice

 

 

 

Leżajsk będzie mieć nowy Rynek oraz nową Ekspozycję Historyczną!

9 kwietnia Zarząd Województwa Podkarpackiego zdecydował o rozdziale środków w ramach programu rewitalizacji przestrzeni publicznej. Spośród 23 wniosków dopuszczonych do oceny merytorycznej (prawie 40 wszystkich złożonych wniosków), tylko czternastu wnioskodawców uzyskało dofinansowanie. Wśród nich znalazł się także Leżajsk.

Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Leżajsku (taką nazwę nosi bowiem projekt) wyszacowana została na niemal 13 mln zł., z czego przyznane dofinansowanie to prawie 8,8 mln zł. Inwestycja rozpocznie się jeszcze w tym roku (wyłonienie wykonawcy) a wszystkie prace prowadzone będą w latach 2020 – 2021.

Projekt składa się z trzech części.

Pierwsza, to przebudowa zabytkowej XVII wiecznej wieży dzwonniczej (obserwacyjno– obronnej) z dostosowaniem jej do potrzeb ruchu turystycznego. Tutaj na 2 i 3 poziomie wieży powstanie stała multimedialna i interaktywna ekspozycja historii Leżajska, zaś poziomi 6 (powyżej dzwonów) przeznaczony zostanie na cele widokowe – zwiedzający, poruszając się po drewnianej antresoli będą mieli możliwość podziwiania panoramy miasta przez odpowiednio zabezpieczone okna i otwory strzelnicze.

Druga, to zmiana przestrzeni publicznej rynku i skweru księdza Stanisława Lubasa z przebudową wszystkich instalacji w obrębie rynku. Obejmie ona:
– przebudowę toalet miejskich, budowę zespołu fontann w obszarze płyty rynku i fontanny w obszarze skweru ks. S. Lubasa,
– budowę nowych nawierzchni na placu Rynku, skwerze, przebudowę i remont drogi wewnętrznej wraz z zatokami postojowymi i chodnikami,
– zmianę lokalizacji pomnika Władysława Jagiełły,
– rozbudowę drogi gminnej (ul. Rynek) w Leżajsku w zakresie: wymiany nawierzchni jezdni i chodników wraz z krawężnikami i obrzeżami, oraz budowę nowych zatok postojowych,
– remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Piekarskiej oraz nawierzchni chodników ulicy Jarosławskiej,
– przebudowę i remont drogi wewnętrznej ul. Rynek wraz z zatokami postojowymi i chodnikami.

Trzecia, to zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej placu przed MCK w Leżajsku.
Tutaj planuje się:
– zmianę zagospodarowania przestrzeni publicznej placu wraz z budową zadaszonej sceny, fontanny oraz zmianą lokalizacji instalacji artystycznej (krzesła),
– odwodnienie nawierzchni budowanego placu przed MCK w Leżajsku oraz przebudowę istniejącej w tym rejonie infrastruktury podziemnej kolidującej z projektowaną zabudową (kan. deszczowa + przyłącz gazu), przebudowę przyłącza gazowego,
– rozbudowę istniejącego oświetlenia placu przed MCK,
– budowę instalacji uzdatniania wody i zasilania fontanny zewnętrznej.

Rynek miejski wraz ze skwerem Księdza Stanisława Lubasa oraz plac przed MCK objęty zostaną monitoringiem wizyjnym i włączone do funkcjonującego od zeszłego roku miejskiego systemu monitoringu.

ź: FB – Ireneusz Stefański

Europejska Noc Muzeów 2019

Starosta Leżajski Marek Śliż oraz Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej Jacek Kwieciński zapraszają na Noc Muzeum organizowaną przez Muzeum Ziemi Leżajskiej. Wydarzenie trwać będzie przez dwa dni tj. 24 i 25 maja (piątek, sobota). W ramach imprezy będzie można zwiedzić bezpłatnie wszystkie ekspozycje muzealne oraz skorzystać z dodatkowych atrakcji, jakie przygotowali na te dni organizatorzy.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart

Program:

24 maja (piątek) 

– bezpłatne zwiedzanie wszystkich ekspozycji muzealnych od godz. 16.00 do 20.00

– na scenie plenerowej przed Muzeum Ziemi Leżajskiej o godz. 20:30 rozpocznie się spektakl muzyczny pt. „Świat w walizce” w wykonaniu teatru muzycznego Broadway z GOK Giedlarowa z towarzyszeniem orkiestry muzycznej.

 

25 maja (sobota) 

– Od godz. 17.00 przed Muzeum Ziemi Leżajskiej rozpocznie się “Jarmark Kulturalny”, na którym prezentować będą się lokalni twórcy, pasjonaci i hobbyści,

– 17.30 – 19.00 – odbędą się występy historycznej grupy rekonstrukcyjnej „SCUTUM” z Sanoka w programie będzie plenerowy mini obóz, pokazy i walki, rycerskie, konkursy, zabawy dla dzieci i młodzieży oraz wiele innych atrakcji,

– kulinarna niespodzianka dla wszystkich

– 19.00 – 20.15 – muzyczne występy lokalnych artystów,

– 20.15 – oficjalne otwarcie uroczystości,

– 20.30 – koncert „Niebo z moich stron” w wykonaniu solistów oraz grupy artystycznej Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie pod kierunkiem Anny Czenczek z towarzyszeniem zespołu muzycznego Tomasza Filipczaka. W repertuarze m.in. takie legendarne piosenki jak: „Anna Maria”, „Papierowy księżyc”, „Bądź gotowy dziś do drogi” oraz wiele innych.

Ponadto będzie można skorzystać z ogródka grillowego.

Dodatkowo w tym dniu od godz.17:00 do 24:00 będzie można zwiedzić bezpłatnie wszystkie ekspozycje stałe oraz czasowe w Muzeum (zwiedzanie zostanie wyłączone w trakcie koncertu „Niebo z moich stron”).

Ekspozycje stałe: Historii Miasta i Regionu (zmodernizowana w 2017 roku), Etnograficzno – Zabawkarska, Browarnicza.

Ekspozycje czasowe: “W rycerskim obozie”, “Browary środkowej Polski”, “Ojcowie Niepodległości”, “W świecie Kufli”.

 

MZL

Sesja nadzwyczajna, która dotyczyła funkcjonowania pogotowia ratunkowego na terenie powiatu leżajskiego.

25 kwietnia w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyły się dwie sesje Rady Powiatu Leżajskiego, w tym jedna w trybie nadzwyczajnym.

Po przyjęciu protokołu z VII sesji Rady Powiatu radni przystąpili do realizacji porządku obrad.
Na wstępie zapoznali się z „Oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2018”, którą przedstawiła Józefa Zybura-Łyko, dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie. Informację Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku o zakresie zadań zrealizowanych w 2018 r. oraz plan prac remontowych na drogach w roku 2019 przedstawił Krzysztof Siwek, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku.
Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:
– przekazania środków finansowych dla Policji;
– wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2019 r.
Podczas posiedzenia radni zaznajomili się również z informacją dotyczącą realizacji przez Powiat Leżajski zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Najistotniejsze zagadnienia dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej omówił Sekretarz Powiatu Kazimierz Kryla.
W dalszej części spotkania starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
IX sesja Rady Powiatu Leżajskiego, zwołana w trybie nadzwyczajnym dotyczyła funkcjonowania pogotowia ratunkowego na terenie powiatu leżajskiego. Oprócz radnych w spotkaniu uczestniczyli m.in.: Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, dyrektor SP ZOZ w Leżajsku Marian Furmanek, Katarzyna Zygmunt-Kowalska, Iwanna Demyda-Musiał i Łukasz Chudzik występujący w zastępstwie Andrzeja Kwiatkowskiego, dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, przewodniczący NSZZ Ratowników Medycznych Solidarność ‘80 Marek Kuczek i członek zarządu Wojciech Filip oraz pracownicy leżajskiego pogotowia.
Zarząd Powiatu Leżajskiego przedstawił informację na temat zawartych porozumień, umów i zasad funkcjonowania pogotowia ratunkowego na terenie powiatu oraz współpracy pogotowia ratunkowego z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, w tym ze szpitalnym oddziałem ratunkowym. Następnie głos zabrali zaproszeni goście i otwarto dyskusję dotyczącą wspomnianej wyżej kwestii.
ź: Starostwo Leżajsk

DZIELNICOWY URATOWAŁ ŻYCIE MĘŻCZYŹNIE

Dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku uratował życie nieprzytomnemu 52-letniemu mieszkańcowi naszego miasta. Szybkie i profesjonalne działanie funkcjonariusza sprawiło, że mężczyzna zaczął ponownie oddychać i bezpiecznie trafił pod opiekę lekarzy.

Wczoraj dzielnicowy z Leżajska – sierż. sztab. Tomasz Czereba, jadąc radiowozem, na jednej z ulic miasta, zauważył kobietę, która machała rękami i wzywała pomocy. Zatrzymał się i podszedł do niej. Dowiedział się, że nieopodal leży mężczyzna, który nie daje oznak życia. Natychmiast pobiegł we wskazane miejsce. Zobaczył tam leżącego nieprzytomnego mężczyznę, który był siny.

Policjant niezwłocznie przystąpił do udzielania pierwszej pomocy, w międzyczasie wzywając karetkę pogotowia. Dzielnicowy odchylił poszkodowanemu głowę, udrożnił drogi oddechowe. Dzięki tym czynnościom mężczyzna ponownie zaczął oddychać. Następnie funkcjonariusz ułożył go w pozycji bezpiecznej i do przyjazdu karetki kontrolował jego stan.

Dzięki szybkiej i profesjonalnej pomocy dzielnicowego, 52-letni mieszkaniec Leżajska trafił pod opiekę lekarzy. W szpitalu policjant dowiedział się, że mężczyzna miał atak epilepsji, a jego działanie uratowało mu życie.

ź: KPP Leżajsk