„Niech płynie kolęda”

Serdecznie zapraszamy na Wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek ph. „Niech płynie kolęda”, które odbędzie się w Domu Strażaka w Rudzie Łańcuckiej w dniu 14 stycznia 2018 r. (niedziela) o godz. 15:00.

Wystąpią: Chór „AVE MARIA”, Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelnej, Schola z Parafii pw. NMP Królowej Polski w Nowej Sarzynie, Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej, Szkoła Podstawowa w Sarzynie, Koło Gospodyń Wiejskich w Rudzie Łańcuckiej, Klub Seniora w Nowej Sarzynie, Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie Łańcuckiej, Soliści m.in.: Monika Szpunar, Klaudia Matuszak, Dominik Tudryn.

 

Nowosarzyńska Gala Muzyki Klasycznej

7 stycznia w Ośrodku Kultury w Nowej Sarzynie odbyła się kolejna edycja „Gali Muzyki Klasycznej”. W tym roku był to koncert trzech tenorów: Łukasza Wrońskiego z Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, Witalija Wygry z Opery Bałtyckiej w Gdańsku i Marcina Pomykały znanego wszystkim z Filharmonii Dowcipu Waldemara Malickiego. Na fortepianie akompaniowała Emilia Grażyńska z Akademii Muzycznej w Gdańsku, a funkcję konferansjera sprawowała Barbara Żurowska-Sutt, animatorka kultury i propagatorka muzyki klasycznej.

Licznie zgromadzona publiczność mogła podziwiać mistrzowskie wykonanie przebojów operowych, operetkowych, pieśni oraz innych utworów znanych z repertuaru wielkich tenorów. Zabrzmiały m.in.: La donna é mobile z opery Rigoletto G. Verdiego, Lat 20 miał mój dziad z operetki Ptasznik z Tyrolu C. Zellera, słynna neapolitańska pieśń Funiculi, funiculá czy znane wszystkim Brunetki, blondynki… z repertuaru Jana Kiepury. Przy owacjach na stojąco na bis zabrzmiały: Walc François A. Karasińskiego z 1905 r. oraz tenorowy przebój wszechczasów O sole mio. Organizatorem imprez był Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie, a współorganizatorem Powiat Leżajski.

Tekst i zdjęcia: OK w Nowej Sarzynie

3. GRAND PRIX PODKARPACIA SENIORÓW

Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zaprasza do udziału w 3. Grand Prix Podkarpacia Seniorów w tenisie stołowym. Zawody mają formę otwartą, a warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze dokonanie zgłoszenia do turnieju oraz posiadanie aktualnej licencji zawodniczej.

Zawody rozegrane zostaną w dniu 14 stycznia 2018 roku, a miejscem zmagań będą obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie, przy ul. M. Konopnickiej 2.

Termin zgłoszeń do turnieju upływa z dniem 12 stycznia 2018 roku – godz. 21:00

Turniej zostanie przeprowadzony w pełni elektronicznie, przy wykorzystaniu specjalnego oprogramowania komputerowego.

Program zawodów:
godz. 9:00 – 9:10 – uroczyste otwarcie turnieju
godz. 9:10 – rozpoczęcie gier seniorów
godz. 11:00 – rozpoczęcie gier seniorek
ok. godz. 15:30 – zakończenie turnieju

MATERIAŁY DO POBRANIA

3. Grand Prix Podkarpacia Seniorów – komunikat organizacyjny
3. Grand Prix Podkarpacia Seniorów – karta zgłoszeniowa

Trwa realizacja projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamień) gr. pow. – Łętownia – Sarzyna

Trwa realizacja projektu nr RPPK.05.01.00-IŻ.18-0001/16 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamień) gr. pow. – Łętownia – Sarzyna w km 4 +300 – 6+250 i 10+900 – 15+052 – II etap dofinansowanego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych RPO WP na lata 2014-2020.\

W ramach projektu zostaną przebudowane dwa odcinki drogi o łącznej długości 6,10 km z dostosowaniem do parametrów drogi klasy Z, w km 4+300-6+250 przez miejscowość Wólka Łętowska zostanie wybudowany jednostronny chodnik, w km 10+900 – 15+052 powstanie ścieżka rowerowa o długości o dł. 4,15km.

Przedmiotowa droga  będzie bezpośrednio połączono z drogą ekspresową S19 przez węzeł Nowy Kamień.

Całkowita wartość projektu to 7 437 266 PLN w tym dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 6 293 680 PLN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

ź: Starostwo Leżajsk

Łętownia odtworzyła miododajny i wymarły drzewostan

W styczniu 2016 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” z Rzeszowa ogłosiło konkurs „Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia”. Celem nadrzędnym konkursu było wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju.

W konkursie wziął udział sołtys Łętowni Tadeusz Misiak, który napisał i zgłosił projekt o nazwie „Odtworzenie miododajnego i wymarłego drzewostanu z rekultywacją terenów zielonych z nasadzeniem kwiatów długo kwitnących w sołectwie Łętownia”. Projekt znalazł się w gronie 14 wniosków, które przeszły pozytywnie rozstrzygnięcie. Finansowanie projektu w kwocie 20 340,00 zł pochodziło z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zaletą ogłoszonego konkursu było to, że nie wymagał wkładu własnego, czyli całość zadania została zrealizowana z funduszy zewnętrznych. Jedynym warunkiem, jaki należało spełnić, aby można było ubiegać się o środki zewnętrzne, było zdobycie zgody właściciela gruntów, które miały być poddane rekultywacji, w tym przypadku – Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Burmistrz MiGNS Andrzej Rychel udzielił zgody, więc możliwe stało się rozpoczęcie działań.

Istotny był również fakt, że w wyniku przetargu zorganizowanego przez „Pro Carpathię” na wykonanie prac rekultywacyjnych, zwycięzcami okazały się firmy z naszego regionu a mianowicie z Woli Zarczyckiej i Łętowni. W ramach projektu zostały nasadzone lipy drobnolistne, krzewy kłokoczki południowej oraz rośliny długo kwitnące. Zagospodarowanie terenu w ten sposób zapobiegnie dalszemu jego niszczeniu, przywróci odpowiednią estetykę oraz przyczyni się do wzrostu populacji owadów raz odtworzenia roślinności naturalnej, na czym skorzystają mieszkańcy, a przede wszystkim rolnicy

ź: Kurier Powiatowy

Iwona Sierżęga kandydatką do tytułu Kobiety Biznesu 2017

Iwona Sierżęga jest jedną z niewielu kobiet w Polsce zarządzającą elektrociepłownią. Prezesem firmy jest nieprzerwanie od 2011 roku, a od 2013 r. zasiada w zarządzie Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. Kierowana przez nią elektrociepłownia ma wysokie wskaźniki operacyjne i finansowe. W 2016 r. kierowana przez nią spółka zawarła bardzo ważną umowę z PSE na świadczenie usługi odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego, zaś w 2017 r. dwie 10-letnie umowy związane ze sprzedażą energii cieplnej. Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna współpracuje z lokalnym samorządem, wspierając projekty związane z kulturą, zdrowiem, ochroną środowiska oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Kobieta Biznesu to plebiscyt towarzyszący co roku rankingowi 100 Kobiet Biznesu, który jest projektem dziennika “Puls Biznesu”. Ranking powistał, aby promować przedsiębiorczość kobiet polskiego świata biznesu. Spośród zgłoszeń do plebiscytu redakcja wybrała 10 kandydatek do tytułu Kobiety Biznesu 2017. Przypadnie on kandydatce, na którą internauci oddadzą najwięcej głosów.

Zachęcamy mieszkańców powiatu leżajskiego do oddania głosu na Iwonę Sierżęgę.

Głos można oddać do 26 listopada na stronie: www.pb.pl/100kobietbiznesu wchodząc w zakładkęGłosuj w plebiscycie.

Źródło infomacji: www.pb.pl/100kobietbiznesu

620 paczek papierosów i 31 litrów wyrobów alkoholowych u dwóch mieszkańców Nowej Sarzyny

Ponad 620 paczek papierosów i 31 litrów wyrobów alkoholowych bez polskich znaków akcyzy skarbowej zabezpieczyli policjanci u dwóch mieszkańców Nowej Sarzyny. Na ich trop trafili leżajscy policjanci. Nielegalny towar, gdyby trafił na rynek naraziłyby Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego na kwotę ponad 11 tys. złotych.

We wtorek policjanci z Wydziału Kryminalnego leżajskiej komendy ujawnili alkohol i wyroby tytoniowe bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Funkcjonariusze uzyskali informację, że nielegalny towar znajduje się w samochodzie zaparkowanym przed jedną z placówek handlowych na terenie gminy Leżajsk. Policjanci pojechali we wskazane miejsce, gdzie w pojeździe znaleźli i zabezpieczyli ponad 80 paczek papierosów i 30 butelek alkoholu. W samochodzie znajdowali się 27 i 37-letni mieszkańcy Nowej Sarzyny.

Pozostałą kontrabandę funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli w trakcie przeszukania miejsca zamieszkania obu mężczyzn. W sumie do policyjnego depozytu trafiło ponad 620 paczek papierosów i 31 litrów wyrobów alkoholowych bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Nielegalny towar, gdyby trafił na rynek naraziłyby Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego na kwotę ponad 11 tys. złotych.

Za ten czyn mężczyzną grozi wysoka grzywna oraz przepadek zabezpieczonych przedmiotów.