Sportowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych
W Sanoku odbyła się II Wojewódzka Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych. W Olimpiadzie tej uczestniczyło około 100 Środowiskowych Domów Samopomocy z całego województwa. Drużyny poprzedzał znicz olimpijski oraz flaga olimpijska niesiona przez Podopiecznych ŚDS.

Po powitaniu i przemowach rozpoczęły się zmagania sportowe. Zawodnicy startowali w 7 konkurencjach: rzut do tarczy, rzut do kosza, podnoszenie ciężarów, minigolf, slalom i strzał do bramki, rzut woreczkiem do obręczy, przeciąganie liny.

Wszystkie startujące drużyny otrzymały puchary, medale i dyplomy oraz różne nagrody rzeczowe.

Były to zawody, bez barier, bez podziałów, a całą halę wypełnił radosny śmiech uczestników, którzy mogli poczuć się jak prawdziwi sportowcy, pokonując swoje słabości, dając z siebie jak najwięcej. Honorowy patronat nad Olimpiadą objęli Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Burmistrz Miasta Sanok.

Więcej zdjęć można obejrzeć na stronie ośrodka

Strażnicy Bożego Grobu na Jubileuszowej 25 Paradzie w Grodzisku Dolnym
W niedzielę 30 kwietnia 2017 roku w Grodzisku Dolnym odbyła się XXV Podkarpacka i XIV Ogólnopolska Parada Straży Grobowych „TURKI 2017”.

Już od wczesnych godzin porannych w stronę Grodziska zaczęły zjeżdżać się autokary wiozące oddziały Turków i gości, którzy z okolicznych stron, ale również z dalekich zakątków naszego kraju ściągały, aby wziąć udział w tak pięknej uroczystości. Tegoroczna parada pod każdym względem była wyjątkowa. Po pierwsze była to już 25 Jubileuszowa Podkarpacka Parada Straży Grobowych, w tym jedenasta w Grodzisku Dolnym. Ponadto pod względem liczebności oddziałów, które wzięły w niej udział również była rekordowa, gdyż dzielnie paradowało 48 oddziałów Turków oraz 17 Orkiestr Dętych.

Gminę Grodzisko Dolne reprezentowało 7 zastępów, w tym oddział Turków Weteranów z najstarszym uczestnikiem parady panem Józefem Kurasem, liczącym sobie 89 wiosen.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą koncelebrowaną przez Metropolitę Przemyskiego – Abpa Adama Szala. Następnie oddziały w szyku paradnym przy akompaniamencie orkiestr przedefilowały z kościoła na stadion w Grodzisku Górnym, gdzie odbyły się pokazy musztry paradnej w wykonaniu każdego z oddziałów.

Organizowanie w Grodzisku tak wielkich zbiórek Turków, zobowiązuje nas do szczególnej troski o kontynuację i rozwój tych parad – rozpoczął gospodarz uroczystości, Wójt Gminy Grodzisko Dolne Jacek Chmura. Jesteśmy dumni z naszych Straży Wielkanocnych, i dziękujemy tym którzy do Grodziska na parady tak chętnie przyjeżdżają, pokonując niekiedy setki kilometrów. Słowa podziękowania składam również na ręce samorządów, które podjęły się trudu zorganizowania parady u siebie.

Jubileuszowa parada przyciągnęła do Grodziska znamienitych gości. Przybyli m.in.: Marszałek Województwa Podkarpackiego – pan Władysław Ortyl, Poseł na Sejm RP – pan Jerzy Paul, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego – pan Stanisław Bartnik, Podkarpacki Kurator Oświaty – pani Małgorzata Rauch, Starosta Leżajski – pan Marek Śliż, Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie – pan Marek Jastrzębski oraz starostowie, burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele służb mundurowych, księża i siostry zakonne z sąsiednich gmin i powiatów.

Parada zgromadziła blisko 2 tys. zgłoszonych uczestników, którzy wraz z licznie zgromadzoną publicznością mogli delektować się nie tylko ucztą kulturalną, ale również upieczonymi specjalnie na tą okazję piernikami z wizerunkiem Turka, których przygotowano aż 14 tysięcy sztuk. Jedynie pogoda, która „tradycyjnie” nie poskąpiła opadów deszczu, nie dopasowała się do nastrojów parady. Jednak w miarę upływy czasu, rozkapryszone niebo zaczęło się przejaśniać i dalsza część parady przebiegła już bez niespodzianek.

 

W Grodzisku będą paradować Turki!

W drugą niedzielę po Wielkanocy, w Gminie Grodzisko Dolne licznie paradować będą Turki. Kolejne już spotkanie Straży Grobowych będzie mieć miejsce 30 kwietnia na stadionie sportowym w Grodzisku Górnym.

Impreza będzie mieć specjalny charakter z uwagi na znaczący jubileusz. To już 25 lat jak na podkarpaciu odbywają się „zloty” Wielkanocnych Oddziałów Turków.

XXV Podkarpacką i XIV Ogólnopolską Paradę Straży Wielkanocnych “TURKI 2017” zainauguruje uroczysta Msza św. w kościele parafialnym w Grodzisku Dolnym o godz. 11. Następnie odbędzie się uliczna parada z przemarszem na miejscowy stadion, gdzie odbędą się pokazy musztrowe oddziałów.

 

Przekazanie bojowego wozu dla OSP Grodzisko Dolne oraz Jubileusz na Podlesiu

Niezwykle mroźne styczniowe popołudnie powitało uczestników piątkowej uroczystości u strażaków z Podlesia. W dniu 6 stycznia, w święto Trzech Króli, brać strażacka spotkała się na dorocznym gminnym opłatku. Okazja do świętowania była podwójna, gdyż tego dnia jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Podlesia obchodziła jubileusz 50-lecia istnienia.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w kościele parafialnym pw. św. Józefa w Zmysłówce, gdzie modlono się w intencji wszystkich strażaków. O oprawę mszy zadbała strażacka Orkiestra Dęta z Grodziska Dolnego, pod batutą Jakuba Magonia. Przez wzgląd na dwustopniową minusową temperaturę, przemarsze przy dźwiękach orkiestry wraz z uroczystym apelem i formalnym przekazaniem bojowego wozu dla OSP Grodzisko Dolne ograniczono do minimum.

Główna część jubileuszu miała miejsce w budynku szkoły podstawowej w Opaleniskach. Podczas uroczystego apelu z okazji jubileuszu 50-lecia OSP Podlesie, nastąpiło odznaczenie sztandaru jednostki, wręczono odznaczenia dla zasłużonych strażaków, poświęcono pamiątkową tablicę, a strażacy przełamali się opłatkiem, składając sobie noworoczne życzenia.

50 lat w życiu organizacji to jubileusz kilku pokoleń – rozpoczął prezes OSP w Podlesiu dh Kazimierz Bechta. W krótkiej przedmowie podkreślił wagę i rangę strażackiej służby, wspomniał o wybitnych osobowościach, które tworzyły historię jednostki, i służą w jej szeregach niestrudzenie po dzień dzisiejszy. Następnie przeszedł do powitania licznie zebranych gości.

Jako kolejny głos zabrał dh Józef Golec. W kilku slajdach przedstawił ważniejsze fakty z życia organizacji, związane z powstaniem OSP, budową remizy, sukcesami w zawodach sportowych, pierwszym sprzętem bojowym, udziałami w akcjach, nadaniem sztandaru, kończąc na dniu dzisiejszym…

Szersza relacja z wydarzenia w najbliższym wydaniu “Gazety z Grodziska i okolic”.

ź: KPP Leżajsk

27,5 miliona dla Gminy Grodzisko Dolne!

Strumień unijnych i krajowych środków zasili w najbliższych latach grodziską wieś. Ok. 27,5 mln złotych dofinansowania pozyskano na scalenie gruntów położonych w Gminie Grodzisko Dolne. To projekt o największym dofinansowaniu w historii gminy! Środki w tej wysokości pozwolą na sprawne przeprowadzenie operacji i kompleksowe wykonanie zagospodarowania poscaleniowego.  Dzięki temu zniknie układ pól, który jest co prawda malowniczy ale nie przystaje do obecnych standardów rolnictwa i ogranicza jego rozwój na terenie naszej gminy.

Podpisaniem umowy gwarantującej fundusze na scalenie gruntów, zakończyły się wspólne działania Starostwa Powiatowego w Leżajsku i Gminy Grodzisko Dolne. Przyznana pomoc w kwocie ponad 27 mln 477 tys. zł. stanowi 100% poniesionych kosztów i pochodzi z dwóch źródeł. Refundacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to kwota ok. 17 mln 484 tys. zł., zaś pozostała część – niemal 10 mln złotych stanowi wkład budżetu państwa.

Postępowaniem scaleniowym objęte zostaną grunty znajdujące się w obrębie geodezyjnym Grodzisko Dolne, czyli wsie Grodzisko Dolne i Grodzisko Nowe. Łączny obszar scalanej powierzchni to ok. 2700 hektarów. Realizacja zadania przebiegać będzie w dwóch etapach. Pierwszy to prace geodezyjne, które mogą potrwać ok. 3 lat, natomiast drugi to zagospodarowanie poscaleniowe wydzielonych działek i dróg, realizowane w okresie 2 lat. Celem scalenia jest poprawa struktury rozłogu gospodarstw rolnych.

Przeprowadzenie scalenia jest możliwe dzięki pozytywnej deklaracji właścicieli gruntów wyżej wymienionych miejscowości, którzy ponad rok temu wystąpili do Starosty Leżajskiego z wnioskiem o scalenie. Wniosek ten spełnił wymagania, uzyskując 63% pozytywnych zgód.

Również pozostałe niescalone miejscowości w gminie uzyskały wymagany minimalny 50% wskaźnik kwalifikujący rozpatrywanie wniosku o scalenie. Jednak ze względu na ograniczone środki finansowe będące w posiadaniu marszałka, w pierwszej kolejności rozpatrywane były miejscowości spełniające dwa kryteria, tj. pokaźny areał scaleniowy oraz wysokie procentowe poparcie właścicieli gruntów. W naszym przypadku wymogi te spełnił obręb geodezyjny Grodzisko Dolne.

Prace w terenie już trwają. Pracownicy Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych z Rzeszowa ustalają granice w terenach zabudowanych, wkopując słupki graniczne. Ta sama procedura dotyczyć będzie terenów leśnych. Harmonogram najbliższych działań, przewiduje wykonanie szacunku porównawczego gruntów przed scaleniem oraz wykonanie projektu i wyznaczanie nowych dróg.

Ponadto w miesiącu listopadzie Starosta Leżajski organizuje spotkanie informacyjne dla uczestników scalenia. Celem zebrania będzie wybór rady uczestników scalenia. Zebranie odbędzie się 3 listopada 2017r. o godz. 17 w budynku Remizy OSP w Grodzisku Dolnym. Z uwagi na ważność omawianych spraw prosimy o liczny udział w zebraniu.

Projekt realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Powyższa fotografia pochodzi ze strony www.google.pl/maps i przedstawia układ pół w miejscowości Grodzisko Dolne przed scaleniem.

ź: Grodzisko Dolne