Przekazanie bojowego wozu dla OSP Grodzisko Dolne oraz Jubileusz na Podlesiu

Niezwykle mroźne styczniowe popołudnie powitało uczestników piątkowej uroczystości u strażaków z Podlesia. W dniu 6 stycznia, w święto Trzech Króli, brać strażacka spotkała się na dorocznym gminnym opłatku. Okazja do świętowania była podwójna, gdyż tego dnia jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Podlesia obchodziła jubileusz 50-lecia istnienia.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w kościele parafialnym pw. św. Józefa w Zmysłówce, gdzie modlono się w intencji wszystkich strażaków. O oprawę mszy zadbała strażacka Orkiestra Dęta z Grodziska Dolnego, pod batutą Jakuba Magonia. Przez wzgląd na dwustopniową minusową temperaturę, przemarsze przy dźwiękach orkiestry wraz z uroczystym apelem i formalnym przekazaniem bojowego wozu dla OSP Grodzisko Dolne ograniczono do minimum.

Główna część jubileuszu miała miejsce w budynku szkoły podstawowej w Opaleniskach. Podczas uroczystego apelu z okazji jubileuszu 50-lecia OSP Podlesie, nastąpiło odznaczenie sztandaru jednostki, wręczono odznaczenia dla zasłużonych strażaków, poświęcono pamiątkową tablicę, a strażacy przełamali się opłatkiem, składając sobie noworoczne życzenia.

50 lat w życiu organizacji to jubileusz kilku pokoleń – rozpoczął prezes OSP w Podlesiu dh Kazimierz Bechta. W krótkiej przedmowie podkreślił wagę i rangę strażackiej służby, wspomniał o wybitnych osobowościach, które tworzyły historię jednostki, i służą w jej szeregach niestrudzenie po dzień dzisiejszy. Następnie przeszedł do powitania licznie zebranych gości.

Jako kolejny głos zabrał dh Józef Golec. W kilku slajdach przedstawił ważniejsze fakty z życia organizacji, związane z powstaniem OSP, budową remizy, sukcesami w zawodach sportowych, pierwszym sprzętem bojowym, udziałami w akcjach, nadaniem sztandaru, kończąc na dniu dzisiejszym…

Szersza relacja z wydarzenia w najbliższym wydaniu “Gazety z Grodziska i okolic”.

ź: KPP Leżajsk

27,5 miliona dla Gminy Grodzisko Dolne!

Strumień unijnych i krajowych środków zasili w najbliższych latach grodziską wieś. Ok. 27,5 mln złotych dofinansowania pozyskano na scalenie gruntów położonych w Gminie Grodzisko Dolne. To projekt o największym dofinansowaniu w historii gminy! Środki w tej wysokości pozwolą na sprawne przeprowadzenie operacji i kompleksowe wykonanie zagospodarowania poscaleniowego.  Dzięki temu zniknie układ pól, który jest co prawda malowniczy ale nie przystaje do obecnych standardów rolnictwa i ogranicza jego rozwój na terenie naszej gminy.

Podpisaniem umowy gwarantującej fundusze na scalenie gruntów, zakończyły się wspólne działania Starostwa Powiatowego w Leżajsku i Gminy Grodzisko Dolne. Przyznana pomoc w kwocie ponad 27 mln 477 tys. zł. stanowi 100% poniesionych kosztów i pochodzi z dwóch źródeł. Refundacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to kwota ok. 17 mln 484 tys. zł., zaś pozostała część – niemal 10 mln złotych stanowi wkład budżetu państwa.

Postępowaniem scaleniowym objęte zostaną grunty znajdujące się w obrębie geodezyjnym Grodzisko Dolne, czyli wsie Grodzisko Dolne i Grodzisko Nowe. Łączny obszar scalanej powierzchni to ok. 2700 hektarów. Realizacja zadania przebiegać będzie w dwóch etapach. Pierwszy to prace geodezyjne, które mogą potrwać ok. 3 lat, natomiast drugi to zagospodarowanie poscaleniowe wydzielonych działek i dróg, realizowane w okresie 2 lat. Celem scalenia jest poprawa struktury rozłogu gospodarstw rolnych.

Przeprowadzenie scalenia jest możliwe dzięki pozytywnej deklaracji właścicieli gruntów wyżej wymienionych miejscowości, którzy ponad rok temu wystąpili do Starosty Leżajskiego z wnioskiem o scalenie. Wniosek ten spełnił wymagania, uzyskując 63% pozytywnych zgód.

Również pozostałe niescalone miejscowości w gminie uzyskały wymagany minimalny 50% wskaźnik kwalifikujący rozpatrywanie wniosku o scalenie. Jednak ze względu na ograniczone środki finansowe będące w posiadaniu marszałka, w pierwszej kolejności rozpatrywane były miejscowości spełniające dwa kryteria, tj. pokaźny areał scaleniowy oraz wysokie procentowe poparcie właścicieli gruntów. W naszym przypadku wymogi te spełnił obręb geodezyjny Grodzisko Dolne.

Prace w terenie już trwają. Pracownicy Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych z Rzeszowa ustalają granice w terenach zabudowanych, wkopując słupki graniczne. Ta sama procedura dotyczyć będzie terenów leśnych. Harmonogram najbliższych działań, przewiduje wykonanie szacunku porównawczego gruntów przed scaleniem oraz wykonanie projektu i wyznaczanie nowych dróg.

Ponadto w miesiącu listopadzie Starosta Leżajski organizuje spotkanie informacyjne dla uczestników scalenia. Celem zebrania będzie wybór rady uczestników scalenia. Zebranie odbędzie się 3 listopada 2017r. o godz. 17 w budynku Remizy OSP w Grodzisku Dolnym. Z uwagi na ważność omawianych spraw prosimy o liczny udział w zebraniu.

Projekt realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Powyższa fotografia pochodzi ze strony www.google.pl/maps i przedstawia układ pół w miejscowości Grodzisko Dolne przed scaleniem.

ź: Grodzisko Dolne