Wójt Gminy Leżajsk przystępuje do wdrożenia „Karty Dużej Rodziny”. Rodzina jest podstawową komórką społeczną oraz naturalnym środowiskiem wychowawczym zapewniającym prawidłowy rozwój jej członków, w szczególności dzieci. Zadaniem gminy jest dbanie o dobro swoich mieszkańców, a co za tym idzie udzielanie im jak największego wsparcia.

„Karta Dużej Rodziny” jest jednym z instrumentów polityki społecznej prowadzonej przez Gminę Leżajsk na rzecz rodzin wielodzietnych. Podjęte działanie ma na celu promocję modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku ,wprowadza system zniżek oraz dodatkowych uprawnień.

Celem wprowadzenia „ Karty Dużej Rodziny” jest:

– ułatwienie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz usług i towarów oferowanych przezinstytucje wyrażające chęć udziału w projekcie,

– promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,

– zwiększenie szans rozwoju dla dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinie wielodzietnej.

O wydanie Karty Dużej Rodziny będą mogły ubiegać się rodziny spełniające poniższe kryteria:

– w rodzinie wychowuje się troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się/studiuje lub bez ograniczenia wieku jeżeli dziecko posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

– rodzina zamieszkuje na terenie Gminy Leżajsk.

Mając na uwadze jak najszybsze wdrożenie projektu zwracamy się do zainteresowanych tą tematyką Rodzin z prośbą o wyrażenie w „ Ankiecie Karty Dużej Rodziny” swoich opinii na temat oferowanych form wsparcia w ramach Karty jak również zdefiniowanie własnych potrzeb.

Ankieta będzie dostępna w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w pok.nr 8 jak również w sekretariacie szkół gminnych w każdej miejscowości, a także można ją wypełnić wchodząc na stronę:

http://mysurveylab.com/pageTag/SurveyCampaign/cId/aa02071d9317eca25f2578b41c9edad1268d11109/rodzina