Strona główna Bez kategorii Kasy fiskalne online – od kiedy?

Kasy fiskalne online – od kiedy?

709
0

Kasy rejestrujące z zapisem elektronicznym i papierowym jeszcze są w użyciu, jednak wkrótce się to zmieni. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o podatku VAT oraz rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych, które weszły w życie z dniem 1 maja 2019 roku. Zgodnie z nimi tradycyjne urządzenia zastąpią kasy fiskalne online. Poznajmy szczegóły tych zmian.

Kasy fiskalne online w kilku etapach

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej są zobowiązani do wycofywania obecnie funkcjonujących kas na kasy nowego typu- online. Pierwotnie obowiązek stosowania takich kas miał dotyczyć wszystkich przedsiębiorców, obowiązując od stycznia 2018 roku, jednak ostatecznie cały proces podzielono na etapy, rozkładając go w czasie. W związku z panującą epidemią terminy te dodatkowo uległy wydłużeniu. Kogo więc i od kiedy obowiązywać będą kasy fiskalne online?

Warsztaty samochodowe, stacje paliw- I etap

Jest to etap, który już obowiązuje od stycznia 2020 roku. Od tego czasu kasy fiskalne online zobowiązani są posiadać przedsiębiorcy:

  • świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
  • sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

Hotele, pensjonaty, gastronomia- II etap

Etap ten początkowo miał obowiązywać od 1 lipca 2020 roku, jednak ze względu na sytuację panującą w kraju i na świecie odroczono go do 1 stycznia 2021 roku. Zgodnie z nowelizacją, rejestracji kas fiskalnych online dokonać będą musieli w tym terminie przedsiębiorcy:

  • świadczący stale lub sezonowo usługi związane z wyżywieniem, jednak wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne;
  • świadczący usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
  • zajmujący się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu, przeznaczonych do celów opałowych.

Fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze, prawnicy, budowlańcy, fitness i siłownia- III etap

Termin wdrożenia tego etapu również uległ zmianie- początkowo miał obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku, zaś obecnie datą tą jest 1 lipca 2021 rok. Dotyczy on przedsiębiorców świadczących usługi:

  • fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne;
  • budowlane;
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów;
  • prawnicze;
  • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, jednak wyłącznie w zakresie wstępu.

Pozostali przedsiębiorcy oraz rolnicy ryczałtowi- IV etap

Z dniem 1 stycznia 2023 roku wejdzie w życie obowiązek wymiany dotychczasowych kas rejestrujących na kasę fiskalną online, dla pozostałych podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej a także rolników ryczałtowych.

KAS i CRK, czyli gdzie trafią dane z nowych kas

Za zarządzanie danymi z kas fiskalnych online odpowiedzialny jest szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Ma on prawo udostępniać dane z kas Ministrowi Finansów oraz reprezentantom izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych oraz celno-skarbowych. Ponadto szef KAS-y prowadzi Centralne Repozytorium Kas (CRF), mając możliwość transferu przy pomocy sieci teleinformatycznej informacji pomiędzy kasą a rejestrem a także ich gromadzenia w celach analitycznych i kontrolnych. Będzie to niejako baza danych, dotyczących między innymi paragonów- co, gdzie, kiedy i za ile zostało sprzedane oraz poszczególnych działań, zapisywanych w pamięci kas, takich jak fiskalizacja kasy, zmiana stawek podatku, zmiana adresu punktu sprzedaży czy data dokonania przeglądu technicznego urządzenia.

Cel wprowadzonych zmian

Nowelizacja ustawy i wprowadzenie kas fiskalnych online ma na celu przede wszystkim poprawę kondycji finansowej państwa oraz ograniczenie oszustw podatkowych. Ponadto wdrożenie nowych przepisów ma zapewnić konsumentom dostęp do elektronicznych pieniędzy i paragonów, wprowadzić nowy standard protokołu komunikacyjnego do centralnego repozytorium kas dla nowych urządzeń fiskalnych wchodzących do eksploatacji a także wycofać z użycia sprzęt przestarzały, którego kontrola jest ograniczona.

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Podatnicy zobowiązani do wymiany kas, mogą skorzystać ze specjalnej ulgi na ten cel, której wysokość to aż 90% ceny jej zakupu netto, ale nie więcej niż 700 złotych i pod warunkiem, że zakup nastąpił przed upływem 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji. Ulga ta nie dotyczy tych podatników, którzy dobrowolnie wymieniają dotychczasową kasę fiskalną na tą online.

Poprzedni artykułCzy wybuch gazu i pożar miały zatrzeć ślady? Mariusz S. przyznał się do zabójstwa matki?
Następny artykułPrzyprawy naturalne – dlaczego warto je stosować?