Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym pozyskało dofinansowanie na realizację projektu kanalizacyjnego pn. „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laszczyny i Grodzisko Dolne wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Zmysłówce”.

Wartość kosztorysowa zadania to ponad 4 mln 324 tys. zł, z tego dofinansowanie z PROW 2014-2020 wynosić będzie niemal 2 mln złotych. Planowana inwestycja polegać będzie na wykonaniu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – łącznie niemal 9,2 km.

Rozbudowie ulegnie zbiorcza sieć kanalizacyjna w miejscowości Laszczyny. Nowopowstały ok. 8 kilometrowy odcinek zostanie włączony do istniejącej sieci, a ścieki kierowane będą do oczyszczalni w Chodaczowie.

W ramach rozbudowy planuje się także wykonanie ponad kilometrowego odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grodzisko Dolne Miasteczko. Ponadto przy realizacji inwestycji rozbudowie ulegnie sieć wodociągowa w Zmysłówce.

PGK w Grodzisku Dolnym ogłosiło przetarg na realizację powyższego zadania, które zostało podzielone na trzy zadania inwestycyjne. Po dokonaniu weryfikacji i dokładnym sprawdzeniu ofert, z wybranymi wykonawcami zostaną podpisane stosowne umowy.

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez najbliższe dwa lata.

ź: Grodzisko Dolne