8 grudnia odbył się X Barbórkowy Turniej Strażaków i Ratowników. Startowało około 90 drużyn z całej Polski. Nasi strażacy pokazali się z dobrej strony, osiągając świetne wyniki. M.in. drużyna kobiet w składzie: Kinga Kula, Agata Mach, Katarzyna Jakubek zajęła 1 miejsce z czasem 06:49.46. Tym samym ustanowiły nowy rekord trasy w kategorii drużyn kobiecych. Nasi druhowie w składzie: Piotr Paul, Kamil Strug, Michał Rup zajęli 4 miejsce z czasem 05:52.82.

Zawodnicy startowali w trzyosobowych zespołach w pełnym uzbrojeniu około 20 kg (hełm, ubranie specjalne, buty specjalne, rękawice specjalne, aparat ochrony dróg oddechowych). Drużyny miały za zadanie pokonać 110 metrów, 90 podestów, 650 schodów. Starty poszczególnych drużyn odbywały się co 2 minuty. Różnica poziomów, ograniczona przestrzeń, trudne warunki oraz niesiony ciężar powodowały u zawodników ogromne zmęczenie i stres, które w dużej mierze oddaje trudne warunki, w jakich przychodzi działać strażakom podczas prawdziwych działań ratowniczych.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie i przygotowanie drużyn do zawodów w Kopalni Soli w Wieliczce składamy dyrektorowi Zespołu Szkół w Wierzawicach Adamowi Wylaziowi.

Serdecznie gratulujemy!