Możliwości leżajskiego cmentarza pod względem liczby nowych miejsc do pochówku zmarłych każdego roku maleją. Rocznie, około 110 osób znajduje na cmentarzu komunalnym miejsce wiecznego spoczynku, z czego około 50 – w nowych miejscach, pozostałe w już istniejących grobach rodzinnych. Szacunki pokazują, że w obecnej lokalizacji możliwości te wyczerpią się już po około 10, maksymalnie 15 latach. Wykorzystując zaś również kwaterę, gdzie obecnie znajdują się wyłącznie groby ziemne (część północno- zachodnia) okres ten można będzie wydłużyć jeszcze o 5 lat.

W roku 2013 rada miejska przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i rozszerzyła obszar cmentarza w kierunku południowo- zachodnim i północno- zachodnim powiększając jego obszar o 3,7 ha.
W bieżącym roku władze miasta wykupiły już ponad 3 ha nieruchomości z przeznaczeniem na:
– powiększenie cmentarza (1,3 ha),
– powiększenie parkingu (0,18 ha),
– przyszłą rezerwę pod potrzeby cmentarza (1,6 ha).
Należało też odpowiedzieć – co zrobić aby wolnych miejsc nie ubywało tak szybko jak obecnie.

Są miasta gdzie 20 – 40 % pochówków stanowią już pochówki pokremacyjne. Wzrost zainteresowania tą formą, choć jeszcze nie w takim zakresie jak w dużych miastach widoczny jest również w Leżajsku. Nasz cmentarz nie dysponuje jednak obecnie inną możliwością pochowania urn z prochami zmarłych jak grobowiec rodzinny czy nisze ziemne. Odpowiedzią na postawione powyżej pytanie a jednocześnie także rozwiązaniem problemu braku miejsca, będzie budowa kolumbarium (ściana pamięci z niszami do umieszczenia urn). Tego typu rozwiązanie stosowane jest już w wielu miastach – nie dość, że zajmuje znacznie mniej miejsca niż mogiły tradycyjne, to jest ono również zdecydowanie tańsze.

Z tego też powodu w ubiegłym roku została wykonana wpierw wizualizacja, a następnie dokumentacja kolumbarium. Na powierzchni 28 arów, w 16 segmentach powstanie 1920 nisz, w których można będzie złożyć 7680 urn z prochami. Inwestycja będzie realizowana w podziale na części wynikające z potrzeb – w tym roku powinien zakończyć się jej pierwszy etap, składający się z czterech segmentów (480 nisz na 1920 urn). Na pochówek tradycyjny takiej liczby osób wykorzystano by ponad dziesięciokrotnie więcej gruntu (2,95 ha). Kolumbarium zlokalizowane zostanie obok kaplicy pogrzebowej, od jej południowo– zachodniej strony.

Opracowany będzie również plan urządzenia zieleni na obszarze cmentarza – odpowie on; gdzie i jaką zieleń należy zastosować. Wyeliminuje też brak spójności nasadzeń i ich przypadkowość. Cała zieleń będzie miała zaś charakter jednolity i nie będzie stanowiła zagrożenia dla nekropoli oraz osób ją odwiedzających.

Przy okazji przypominamy jak wyglądała leżajska kaplica przed i jak wygląda po zeszłorocznej modernizacji.
Prezentujemy również kolumbarium w wersji pierwotnej (2018 r.) oraz ostatecznej (większe nisze) wraz z rzutami lokalizacyjnymi całości i pierwszego etapu inwestycji.

ź: Ireneusz Stefański / FB