Posiadanie psa to wielka odpowiedzialność. Niestety codziennością na ulicach miasta i mniejszych miejscowości naszego powiatu są wałęsające się psy, czasami nawet całe stada, co w oczach przebywających tam osób wzbudza uzasadniony strach, czy nagle zwierzę nie stanie się agresywne i niebezpieczne. Większość z nich posiada właścicieli, którzy wypuszczając psy na ulicę chcą, aby się wybiegały. Jest to zachowanie nie tylko łamiące normy współżycia społecznego, ale przede wszystkim świadczące o braku odpowiedzialności i kultury.

Właściciel lub posiadacz psa, bądź innego zwierzęcia domowego zobowiązany jest do sprawowania nad nim właściwej opieki,
a w szczególności nie pozostawiania go bez nadzoru. Właściciele zwierząt domowych mają obowiązek stałego i skutecznego dozoru nad nimi i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie utrzymywanych zwierząt.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku zwraca się do właścicieli psów, którzy niekiedy lekceważą ciążące na nich obowiązki o właściwą opiekę nad nimi.

Apelujemy również do mieszkańców o to by w sytuacji znalezienia psów pozostawionych bez opieki oraz w sytuacji zagrażających ich życiu powiadomili o tym odpowiednie instytucje. Należy pamiętać, że zwierzę nie jest rzeczą, jest istotą żyjącą, zdolną do odczuwania, cierpienia,
a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

aspirant mgr Krzysztof Ficek – oficer prasowy KPP Leżajsk

pies