11 listopada bieżącego roku w Krakowie podczas Dni Kultury Pamici zostaną ogłoszone wyniki konkursu pierwszej edycji odnowionej Nagrody Pro Publico Bono –  na najlepszą działalność, wpisującą się w obszar samorządności obywatelskiej.

Tegorocznemu konkursowi przyświeca hasło “Samorządnośc dla solidarności”. Organizatorzy – Fundacja konkursu Pro Publico Bono oraz Związek Powiatów Polskich poszukują takich dzieł i organizacji obywatelskich, które świadczą o twórczości, solidarności i samorządności osób oraz społeczności, podejmujących aktywność w sprawach publicznych należących do zakresu działania samorządu terytorialnego.

Nagroda Prop Publico Bono ma promować samodzielność, kreatywność  i odwagę działań obywatelskich, umiejętność przezwyciężania bierności w życiu publicznym zwłaszcza w społeczności lokalnej.

Nagroda przeznaczona jest dla wszystkich podmiotów społeczeństwa obywaltelskiego bez względu na status formalnoprawny organizacji. Wszelkie szczegółowe informacje i materiały dotyczące konkursu znajdują się na stronie interntowej organizatora www.propublicobono.pl