Samorząd Województwa Podkarpackiego w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Sołtysów Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o organizacji konkursu pod nazwą: „Sołtys Roku Województwa Podkarpackiego – Edycja 2011”. Ma on na celu promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, pracujących na rzecz społeczności lokalnej w Województwie Podkarpackim.

Zgłoszenia na konkurs należy nadsyłać do dnia 25 listopada br. na adres: Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów z dopiskiem „Sołtys Roku – Edycja 2011”.W konkursie przewidziano wyróżnienia dla 9 sołtysów.

Nasze zaangażowanie świadczyć będzie o dostrzeganiu ważnej i trudnej roli sołtysa, jako aktywnego uczestnika, organizatora i bezpośredniego reprezentanta mieszkańców sołectw.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej
http://podkarpackie.ksow.pl/