Współorganizowanie i finansowanie 37. rocznicy powstania „Solidarności” oraz propozycja podjęcia uchwały przez Rady Gmin Powiatu Leżajskiego w sprawie wycinki drzew w pasie drogowym dróg powiatowych to dwa główne tematy poruszone na spotkaniu wójtów, burmistrzów i Starosty Leżajskiego, które odbyło się 17 marca w Muzeum Ziemi Leżajskiej. W konwencie uczestniczyli m.in. Starosta Leżajski Marek Śliż, Burmistrz Miasta Leżajsk Ireneusz Stefański, Wójt Gminy Grodzisko Dolne Jacek Chmura, Wójt Gminy Kuryłówka Tadeusz Halesiak, sekretarz Gminy Leżajsk Jerzy Duda, kierownik Referatu i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Joanna Misiak-Krawczyk, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Leżajsku Mieczysław Liber i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Krzysztof Siwek.

W kwestii organizacji 37. rocznicy powstania „Solidarności” wszystkie samorządy zadeklarowały wsparcie finansowe uroczystości, która odbędzie się 2 września 2017 r. na stadionie miejskim w Leżajsku. Programem i oprawą obchodów zajmie się NSZZ „Solidarność”. Co zaś się tyczy sprawy zniesienia obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów położonych  w  pasie drogach publicznych Starosta Leżajski zaproponował Wójtom, Burmistrzom określenie przez rady gmin/miast  w drodze uchwał stanowiących akt prawa miejscowego  przypadków  (sytuacji) w których nie stosuje się art.83 ust.1 ustawy o ochronie przyrody. Podjęcie wspomnianej uchwały w związku z zapisami  art. 83 f ust.1a pkt 5 lit “c”  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.1) ) pozwala Zarządcy drogi na wycinkę drzew i krzewów rosnących w pasie dróg publicznych (gminnych, powiatowych, wojewódzkich) bez wymaganego zezwolenia co umożliwi sprawniejsze usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu użytkowników dróg powiatowych

W trakcie spotkania Starosta Leżajski przypomniał również o możliwości zgłaszania kandydatów do Nagrody Przyjaciela Powiatu Leżajskiego w kategoriach: społecznik, osobowość i przedsiębiorca, którzy w drodze wyboru zostaną uhonorowani wspomnianą nagrodą podczas Dni Powiatu Leżajskiego 6-7 maja 2017.