W styczniu 2016 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” z Rzeszowa ogłosiło konkurs „Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia”. Celem nadrzędnym konkursu było wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju.

W konkursie wziął udział sołtys Łętowni Tadeusz Misiak, który napisał i zgłosił projekt o nazwie „Odtworzenie miododajnego i wymarłego drzewostanu z rekultywacją terenów zielonych z nasadzeniem kwiatów długo kwitnących w sołectwie Łętownia”. Projekt znalazł się w gronie 14 wniosków, które przeszły pozytywnie rozstrzygnięcie. Finansowanie projektu w kwocie 20 340,00 zł pochodziło z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zaletą ogłoszonego konkursu było to, że nie wymagał wkładu własnego, czyli całość zadania została zrealizowana z funduszy zewnętrznych. Jedynym warunkiem, jaki należało spełnić, aby można było ubiegać się o środki zewnętrzne, było zdobycie zgody właściciela gruntów, które miały być poddane rekultywacji, w tym przypadku – Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Burmistrz MiGNS Andrzej Rychel udzielił zgody, więc możliwe stało się rozpoczęcie działań.

Istotny był również fakt, że w wyniku przetargu zorganizowanego przez „Pro Carpathię” na wykonanie prac rekultywacyjnych, zwycięzcami okazały się firmy z naszego regionu a mianowicie z Woli Zarczyckiej i Łętowni. W ramach projektu zostały nasadzone lipy drobnolistne, krzewy kłokoczki południowej oraz rośliny długo kwitnące. Zagospodarowanie terenu w ten sposób zapobiegnie dalszemu jego niszczeniu, przywróci odpowiednią estetykę oraz przyczyni się do wzrostu populacji owadów raz odtworzenia roślinności naturalnej, na czym skorzystają mieszkańcy, a przede wszystkim rolnicy

ź: Kurier Powiatowy