24  lipca w komendzie powiatowej w Leżajsku obchodzono Święto Policji i jednocześnie 94 rocznicę powstania Polskiej Policji. W uroczystości wzięli udział nie tylko policjanci, ale także przedstawiciele samorządu i kierownictwo instytucji współpracujących z Policją. Kilkudziesięciu policjantów otrzymało medale, odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

Jak co roku obchody rozpoczęły się mszą świętą w Klasztorze OO. Bernardynów. Msza w intencji policjantów sprawowana była przez ks. Dziekana Józefa Łobodzińskiego i O. Joachima Ciupa OFM- Kustosza OO Bernardynów w Leżajsku.

Uroczysta akademia odbyła się w Komendzie Powiatowej Policji w Leżajsku. Wzięły w niej udział władze samorządowe na czele ze Starostą Leżajskim Janem Kidą, Burmistrzem Miasta Leżajsk Piotrem Urban, Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy z Nowej Sarzyny Danutą Pinderską oraz Wójtami Gmin. Ponadto w uroczystości towarzyszyli zaproszeni goście z kierownictwa instytucji współpracujących z Policją.

Miło nam było w tym roku gościć inspektora Sławomira Szczupaka Zastępcę Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz byłych Komendantów Powiatowych Policji z Leżajska Mariana Szkodzińskiego i Władysława Bryniarskiegoobecnego Prezesa Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji.

W trakcie uroczystości nastąpiło wręczenie wyróżnień dla pracowników cywilnych i policjantów od przedstawicieli samorządów oraz awansowanie funkcjonariuszy na kolejne stopnie służbowe.

58 policjantów otrzymało awanse na wyższe stopnie. Na  młodszego inspektora mianowany został Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Leżajsku Wacław Sobol.

W dniu policyjnego święta padły także słowa podziękowania dla władz samorządowych oraz szefów innych współpracujących z Policją służb mundurowych i instytucji lokalnych.

Na koniec Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku inspektor Stanisław Wilczyńskiskierował słowa do policjantów i pracowników Policji:

„….. w tym szczególnym Dniu składam Wam wyrazy najwyższego uznania i podziękowanie za rzetelną, ofiarną służbę. Wasz trud i oddanie są godne najwyższego szacunku, tym bardziej, że pełnicie służbę z pełnym zaangażowaniem, niewolnym od napięć i stresów, podejmując decyzje, od których zależy życie i zdrowie ludzi. Dziękuję za to, iż nie bacząc na przeszkody i niedogodności zdecydowanie i skutecznie realizujecie niełatwe zadania służbowe. Policjant to trudny zawód. Ale to także szlachetna przygoda naznaczona poświęceniem i oddaniem drugiemu człowiekowi. Życzę Wam, aby Wasz trud i zaangażowanie znajdowały uznanie mieszkańców, a policyjny mundur otaczał społeczny szacunek i uznanie”.

ź: KPP LeżajskKPP